7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
vic.mic
príplatok profesijný rozvoj za špecializačné vzdelávanie + inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, v júni som od vás dostala odpoveď na môj dotaz ohľadom príplatku za špecializačné vzdelávanie. Zamestnávateľ mi ho však nechce uznať. Preto si dovolím napísať ešte jednu otázku s celkovým opisom mojej situácie.
Pôsobím ako učiteľ na SŠ. Od začiatku zamestnania na tejto škole (2019) som nemala žiadne príplatky za profesijný rast. Od roku 2020 pôsobím ako výchovný a kariérny poradca. V rámci výchovného poradenstva som roku 2021 absolvovala v špecializačné štúdium výchovný poradca a roku 2022 inovatívne prístupy v kariérnom poradenstve - inovačné vzdelávanie. Za obe vzdelávania som si požiadala o príplatok. Za špecializačné vzdelávanie mi nebol priznaný, za inovačné vzdelávanie mi priznaný bol. Je správne, že mi bolo uznaný len príplatok za inovačné vzdelávanie vo výške 3% a za špecializačné vzdelávanie vo výške 3% nie? Mám nárok na príplatok 3% + 3%?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
príplatok profesijný rozvoj

Ak ste predmetné vzdelávania absolvovali po 1. 9. 2019, t. j. od účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. a novely zákona č. 553/2003 Z. z., príplatok za špecializačné vzdelávanie a príplatok za inovačné vzdelávanie, každý vo výške 3 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená, a to súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.

vic.mic
príplatok profesijný rozvoj za špecializačné vzdelávanie

Dobrý večer,
Prosím Vás, môžete mi pomôcť pochopiť ešte toto znenie:

- v zákone 138/2019 § 64 ods. 2 pís. a) 3 sa uvádza, že podľa

§ 36 ods. 1 písm. c), d) až h), k) až m) je možné priznať príplatok za špecializačné vzdelávanie len vymenovaným pozíciám, pričom pozícia "výchovný poradca", ktorý je uvedený pod písmenom "i" tam uvedená nie je.

Ako mám chápať toto znenie?
Srdečne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
príplatok profesijný rozvoj za špecializačné vzdelávanie

Ja nie som kompetentná vykladať zákon, ale keď činnosť výchovného poradcu v konkrétnom § nie je uvedená, tak príplatok nepatrí.

Gabriel Stromp
Priplatok z dvoch organizácii

Dobrý deň
Ktorá vyhláška podopiera a upresňuje nasledujúce : Som na polovičnom úväzku na škole č1. a polovičnom na škole č.2. požiadal som o priznanie 3% príplatku na oboch školách . Respektíve moje kvalifikačné podklady z inovačneho školenia a profesijný rast majú priznávať na oboch školách alebo len na jednej ? Ďakujem za usmernenie . Aké školenie a kavalifikáciu sa dajú uznať pre novonastupujúceho učiteľa informatiky, keď pred tým 20 rokov robil v oblasti IT ? Tieto kavalifikačné predpoklady majú váhu vymožiteľnosti , alebo len je to na zvážení riaditeľa školy , že ktoré skúsenosti a kvalifikacie uzná učiteľa ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Priplatok z dvoch organizácii

Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie si môžete uplatniť u oboch zamestnávateľov. Ak budete začínajúci učiteľ, tak príplatky podľa § 14e ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. Vám nepatria až do úspešného ukončenia adaptačného vzdelávania. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, jednotlivé časti. Kvalifikačné predpoklady samozrejme v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi zamestnávateľ. V uvedenom § je aj postup, ak by ste so stanoviskom riaditeľa nesúhlasili.

Štefan Rac 2
Špecializačne vzdelanie - profesijný rozvoj

Dobrý deň,
som začínajúci ped.zamestanec, mám ukončené špecializačné vzdelanie - výchovný poradca.
Moja otázka je - po ukončení adaptačneho vzdelania, mám nárok na príplatok za toto vzdelanie 3%? Aj bez ohľadu na to či vykonávam funkciu výchovného poradcu alebo nie. Ďakujem.