8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
inovačné vzdelávanie

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu. Môžeme uznať zamestnankyni, ktorá pracuje ako pedagogický asistent, inovačné vzdelávanie (nemá zatiaľ príplatok za profesijný rozvoj), ktoré je určené pre kategóriu vychovávateľ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
inovačné vzdelávanie

Ani § 64 zákona č. 138/2019 Z. z. ani § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. striktne neurčuje, že vzdelávanie musí byť určené pre danú kategóriu. Vyžaduje sa zaradenie v pláne profesijného rozvoja a malo by byť v súlade s potrebami školy. Súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca s potrebami školy sa vyznačí v pláne profesijného rozvoja. Príplatok za profesijný rozvoja sa neprizná pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady alebo Je začínajúci. Je na Vás, či príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie priznáte, pričom môžete brať do úvahy všetky okolnosti, ktoré som uviedla.

rellka111
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, pani Pavlíková, prosím o radu.
V rokoch 2015-2016 som absolvovala viac druhov kontinuálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorých som získala určitý počet kreditov, ktoré sú platné do r.2022-2023 / platnosť kreditov je uvedená osvedčeniach/. Potom som odišla zo školstva. Teraz som sa opäť vrátila do školstva pracovať. Pri návrhu platového dekrétu zo strany zamestnávateľa som požiadala o príplatok za profesijný rozvoj pedagog. zamestnanca a doložila som osvedčenia s platnými kreditmi. Odpoveď zamestnávateľa je taká, že mám doložiť doklad o tom, že mi už niekto predtým vyplácal príplatok za profesijný rozvoj. Inak mi príspevok vyplácať nebude.
Mám alebo nemám nárok na vyplácanie príspevku profesijného rozvoja pg. zamestnanca?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Nedovolím si posúdiť Váš prípad, ale prikláňam sa k terajšiemu zamestnávateľovi.

Monika Barabasová
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu. Pracujem na pozícii pedagogického asistenta už 2 roky. Mám úspešne ukončené adaptačné vzdelávanie a momentálne som sa prihlásila na inovačné vzdelávanie. Avšak vedenie školy tvrdí, že po ukončení tohto inovačného vzdelávania mi nemôže uznať príplatok za profesijný rozvoj na pozícii pedagogického asistenta. Škola vraj nedostáva na nás pedagogických asistentov dostatok peňazí od štátu a tým nám nebude mať z čoho následne navýšiť plat.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov

Dobrý deň,
neviem, čo Vám mám napísať. Keď nemá, tak nedá, ak chce, tak dá. Vzdelávanie má byť v pláne profesijného rozvoja podľa § 64 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. aj s vyznačením súladu s potrebami školy. Absolvujte vzdelávanie a následne požiadajte o príplatok. Zdôvodnenie nedostatkom finančných prostriedkov neobstojí.

Zuzana1312
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na inovačné vzdelávanie- kto má niesť náklad sním spojené? škola alebo učiteľ? ide o inštruktora pre lyžovanie - sme ZŠ. Učiteľky stým prišli sami, že by ho chceli ale chcú aby náklady niesla škola....

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
financovanie profesijného rozvoja je upravené v § 63, § 63a a § 64 zákona č. 138/2019 Z. z.