4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marting
Požadované vzdealanie kandidáta na riaditeľa SŠ

Dobrý deň, dovoľte mi informovať sa na požadované vzdelanie II. stupňa pre budúceho kandidáta na riaditeľa strednej odbornej školy. 1. stupeň mám ukončený Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, čiže pedagogický smer. Je podmienkou absolvovať aj 2. stupeň v PEDAGOGICKOM smere? Je možné kandidovať v prípade, že sa jedná o 2. stupeň štúdia v inžinierskom ekonomicko-manažérskom smere? Ostatné požiadavky poznám (atestácie a pod.), nie je mi však zrejmý požadovaný 2. stupeň, najmä v prípade, ak už pedagogické vzdelanie mám v 1. stupni. Vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Požadované vzdelanie kandidáta na riaditeľa SŠ

Dobrý deň,
v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa nesleduje a nemá žiadnu váhu. Nepíšete aké máte atestácie, tie musia nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a byť vykonané v aprobačných predmetoch. Nie je to však podmienka pred výberovým konaním. Podmienkou je splnenie kvalifikačných predpokladov a minimálne 5 rokov byť zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Vyplýva to z § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.

Alena7
Zamestnanie v materskej škole

Dobrý deň,
mam skončenú vysokú skolú v Rusku. Som filológ , učiteľka ruského jazyka. Môj diplom je uznaný Ministerstvom vzdelania, vedy , športu a výskumu SR s tým že spĺňam podmienky podlá § 11 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Na Slovensku žijem viac ako 10 rokov. Ovládam slovensky jazyk na úrovni C1(podľa samostatného zriaďovacieho testu na stránke Univerzity Komenského), ale nemám oficiálne potvrdenie jazykovej znalosti. Môžem byt prijatá do práci na pozíciu Učiteľka v MŠ pri týchto podmienkach?
Alebo čo k tomu potrebujem, aby som bola prijatá?

Vopred pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zamestnanie v materskej škole

Dobrý deň,
predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca sú uvedené v § 9 zákona č. 138/2019 Z. z. Všetky podmienky musíte spĺňať pred vznikom pracovného pomeru. Podľa § 10 uvedeného zákona nespĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy. Tie sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť.