5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gabriel Stromp
Učiteľ Informatiky na SPŠ elektrotechnickej

Dobrý deň
Dnes som sa stretol s podmienkou , že pokiaľ chcem učiť na SPŠ elektrotechnickej tak mám mať skončenú elektrotechnickú fakultu . Ktorý zákon o tom usmerňuje ? Pokiaľ chcem učiť na SŠ Elektrotechnickej potrebujem mať uvedené v odbore na osvedčení DPŠ že : vyučovanie odborných predmetov elektrotechniky . Kým v znenie "odborných strojárskych predmetov " nenaplňa obsah vyhlášky školského zákona. Je to tak ? Kde sa viem dočítať o tom viac ?
Ďakujem
SG

Maria Pavlikova
Učiteľ Informatiky na SPŠ elektrotechnickej

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, IV. časť. Tu si nájdete konkrétny kvalifikačný predpoklad učiteľa pre jednotlivé typy škôl.

Gabriel Stromp
Rozširujúce štúdium

V náväznosti na kvalifikačné predpoklady ktoré opisuje Z.Z. , príloha 1.1 diel IV . a ďalšie diely pre ostatné školy , SŠ, MŠ atď , je výraz "rozširujúce štúdium ..... " . Je rozširujúce štúdium III. stupeň na vysokej škole ( tzv . PhD ) ? Absolvovanie III.st na TU Košice sa ako berie v profesijnom hodnotení učiteľa ?
Ďakujem.

romanst
Rozširujúce štúdium

Máte to uvedené v zákone č. 138/2019 Z. z. v § 43 a nasl.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
rozširujúce štúdium nie je tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Tretí stupeň nie je teraz vhodný, pretože Vašu kvalifikovanosť nezvýši a v súčasnosti Vás neposunie ani do vyššej platovej triedy.