4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zuzumail1
Kolektívna zmluva

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o Vaše vysvetlenie/vyjadrenie sa k jednému bodu našej kolektívnej zmluvy, nakoľko asi tomu dobre nerozumiem a zaujímalo by, či môžem a ako môžem týchto 5 dní voľna navyše (okrem dovolenky) na starostlivosť o deti využiť, keďže som mama dvoch detí do 10 rokov.
V kolektívnej zmluve máme článok "Starostlivosť o deti zamestnancov", ktorý znie: "Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým matkám s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky pracovné voľno s náhradou platu na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní. Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky."
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva

Dobrý deň,
máte to jasne formulované. Požiadate zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna v dĺžke 5 dni s náhradou mzdy na starostlivosť o deti do 10 rokov, uvediete meno a dátum narodenia dieťaťa, a to v zmysle čl. xx kolektívnej zmluvy, a to počas školských prázdnin a uvediete dátum. Nemal by sa to robiť tak, že si vypíšete napr. dovolenku a potom to zmeníte. Veď sa spýtajte v škole napr. zástupcov odborov. Moje vysvetlenie nemusí byť správne.

zuzumail1
Kolektívna zmluva

Dobrý deň, chcem sa vrátiť k mojej otázke, na ktorú ste mi už raz odpovedali a poprosiť Vás o vyjadrenie/názor. Na základe kolektívnej zmluvy som požiadala zamestnávateľa o 5 dní voľna na starostlivosť o dieťa počas letných prázdnin. Žiadosť mi bola zamietnutá z dôvodu, že nie som osamelá matka. Je to v poriadku? Celé znenie v kolektívnej zmluve je "Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky pracovné voľno s náhradou platu na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní. Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky." Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva

Dobrý deň,
tak ako som Vám už odpovedala. Matkám - všetkým a osamelým zamestnancom, napr. otcom, ktorí nemajú manželku a starajú sa o deti. V tom prípade si matka voľno neuplatní. Nech to preformulujú tak ako to chcú/nechcú poskytovať. Znovu zopakujem - spýtajte v škole zástupcov odborov. Moje vysvetlenie nemusí byť správne.