6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jana.ch
Zaradenie zamestnakyne do pracovnej triedy

Dobrý deň,
potrebovala by som si preveriť, do akej platovej triedy zaradiť novú učiteľku v materskej škole. Pani učiteľka má vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v šudijnom odbore slovenský jazyk a literatúra. Pracovala v materskej škole, kde absolvovala a ukončila aj adaptačné vzdelávanie a bola zaradená ako začínajúci pedagogický zamestnanec. Mne vychádza, že je nekvalifikovaný zamestnanec s VŠ II.stupňa - platová trieda 6, nakoľko nespĺňa podmienku pre ukončené štúdium pre predprimárne vzdelávanie. To aktuálne študuje. A po jeho ukončení, môže byť hneď samostatná v 7. platovej triede, keďže adaptačné vzdelávanie už má. Uvažujem správne?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnankyne do pracovnej triedy

Dobrý deň,
nerozlišujete pracovnú triedu, uvedenú v nadpise a platovú triedu uvedenú v otázke. Vašej zamestnankyne plynie alebo by mala plynúť lehota podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., a to do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru v školstve získať požadované kvalifikačné predpoklady. Do štyroch rokov sa započíta aj obdobie u predchádzajúceho zamestnávateľa. Ak má podmienku, tak ju zaradíte v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. do 7. platovej triedy.

jana.ch
platová trieda

Dobrý deň, ospravedlňujem sa, som sa v predmete pomýlila. Len sa chcem uistiť...Správne rozumiem, že kým získa kvalifikačné predpoklady ukončením požadovaného štúdia, bude zaradená do 6.platovej triedy a následne po ich získaní bude zaradená do 7.platovej triedy.
Ďakujem veľmi pekne za čas a ochotu.

Maria Pavlikova
platová trieda

Dobrý deň,
v mojej predchádzajúcej odpovedi som napísala, že zamestnankyňa by mala mať podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadovaný kvalifikačný predpoklad. Nepotvrdili ste mi to ani nevyvrátili, akurát ste prekrútili moju odpoveď.

jana.ch
platová trieda

Dobrý deň, asi ma zmiatol pojem kvalifikačný predpoklad, tak sa skúsim vyjadriť čo najzrozumiteľnejšie. Chcem v tom mať jasno, aby nedochádzalo k zlému zaradeniu. Tejto problematike sa nevenujem dlho a preto sa chcem čo najlepšie zorientovať. Mala som mylnú domnienku, že zamestnankyňa už študuje potrebné vzdelanie. Tak skúsim ešte raz. Zamestnankyňa má II.stupeň VŠ iného zamerania. Aktuálne má len podanú prihlášku na štúdium predprimárneho vzdelávania. V predchádzajúcom zamestnaní, kde robila asistentku učiteľa jej umožnili urobiť si adaptačné vzdelávanie, ktoré tam aj ukončila. Momentálne ku nám nastúpila ako učiteľka. Zaradila som ju do 6. platovej triedy. Ak ju príjmu na školu a začne študovať, pokladám to, že spĺňa kvalifikačný predpoklad a preradím ju do 7.platovej triedy s ohľadom na to, že už má splnené aj adaptačné vzdelávanie? Kolegyňa sa odvoláva na § 29 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., kedy zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné, je zaradený ako samostatný, ale chýba mi tam súvislosť so vzdelaním. Preto som z toho zmätená.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
platová trieda

Dobrý deň,
všetko, čo som uviedla platí, ale stále neviem, či má písomne, napr. v pracovnej zmluve alebo samostatným listom danú podmienku doplniť si kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru. Toto je dôležitá informácia. Napíšte mi to konečne.