2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SoňaK
Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania

Dobrý deň, prosím o radu, ako postupovať pri získaní kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľ - učiteľ v materskej škole. Musím najprv absolvovať DPŠ na vysokej škole a získať kvalifikáciu v kategórii učiteľ a potom na rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania, alebo už teraz spĺňam podmienky na prijatie na rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania.

Moje vzdelanie:
1. Stredná pedagogická škola - odbor kultúrno-výchovný pracovník
2. Gréckokatolícka teologická fakulta - bakalársky študijný program: animácia voľnočasových aktivít v študijnom odbore teológia
3. Gréckokatolícka teologická fakulta - magisterský študijný program: probačná a mediačná práca v študijnom odbore teológia
4. Stredná odborná škola pedagogická - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (doplňujúce pedagogické štúdium)

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania

Dobrý deň,
vzdelanie, ktoré uvádzate v 4. bode je pravdepodobne pomaturitné štúdium, nie doplňujúce pedagogické štúdium. Na základe tohto vzdelania ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Následne musíte absolvovať DPŠ na vysokej škole a získať kvalifikáciu v kategórii učiteľ a potom rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania. O podmienkach prijatia sa informujte na vysokej škole.