4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JankaZus
mzda

Dobrý deň, mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a rozširujúce štúdium slovenského jazyka, prvú a druhú atestáciu. Štúdium špeciálnej pedagogiky som začala 26.8.1998 a vtedy som aj začala pracovať v školstve. Rozširujúce štúdium SJL som začala 3.9.2009. Prvú atestáciu som urobila na metodickom centre 21.9.2006, druhú na Prešovskej univerzite 5.11.2013. Doposiaľ som pracovala na ZŠ a dva roky na strednej škole. Základná škola, na ktorej učím SJL mi k 31.12.2022 započítala počet odpracovaných rokov 24 rokov a 108dní. Od 1.septembra by som mala začať učiť na strednej škole SJl, ale započítali mi len obdobie, odkedy som ukončila rozširujúce štúdium SJL - 11rokov a 157dní. Je to veľmi veľký rozdiel. Prosím Vás o Vaše vyjadrenie. Ďakujem. Zuštinová

Maria Pavlikova
mzda

Dobrý deň,
určite na strednej škole nepostupujú v súlade s § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Pedagogickú prax sú povinní započítať v plnom rozsahu bez ohľadu na to, či ste boli kvalifikovaná alebo ste študovali a bez ohľadu na kategóriu pedagogického zamestnanca a pod.

Stelo
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, po nástupe do novej funkcie som zistil, že máme na škole zamestnanca, ktorý vyučuje cudzí jazyk ale nemá vysokoškolské vzdelanie, má štátnu jazykovú skúšku, pracuje u nás od roku 2015 najprv na zástup, už má trvalú pracovnú zmluvu. Ako mám postupovať, oznámiť, že podľa 138/2019 nespĺňa kvalifikačné predpoklady: Vyžadovaným stupňom vzdelania pre a)
učiteľa základnej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Môžem mu dať lehotu 4 rokov na splnenie kvalif. predpokladov. Ďakujem za vašu odpoveď.
S pozdravom Stelo

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
Váš zamestnanec nespĺňa stupeň vzdelania, to je evidentné. Podmienka podľa § 83 ods. 1 neprichádza do úvahy. Jednak preto, že sa uplatňuje u prvýkrát nastupujúcich pedagogických zamestnancov a neplatí pre stupeň vzdelania. Mali by ste s ním urobiť pohovor, situáciu mu vysvetliť a skončiť pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. d) 1. bod Zákonníka práce s poukazom na § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.