6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
vychovávateľka v školskom internáte

Vážená pani Pavlíková,
prosím o posúdenie kvalifikácie na pozíciu vychovávateľky:
1. VŠ II. stupňa - sociálna práca bod 4. vzdelanie požadované ako uvedené v prílohe č.16 - sociálny pedagóg, chápeme to správne že je kvalifikovaný aj na vychovávateľa v školskom internáte?
2. úplné stredné odborné vzdelanie - ako by si mala doplniť kvalifikáciu, aby takáto uchádzačka bola v budúcnosti kvalifikovaná? Doplnenie DPŠ je vo vyhláške uvedené iba ako vzdelanie získané do 8/2019, takže ak ho nezískala do tohto obdobia, už tú možnosť nemá? Bola by stále nekvalifikovaná, ak by sme iného kandidáta nenašli?
ďakujem veľmi za usmernenie

Maria Pavlikova
vychovávateľka v školskom internáte

Dobrý deň,
bod 4 ste citovali z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. Pravdepodobne ste si nevšimli, že na to, aby bol kvalifikovaný, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Druhú otázku ste napísali bez uvedenia aktuálneho vzdelania a veľmi chaotickú. Neviem z toho nič. Vzdelanie sa dá doplniť každý deň.

LLýdia
Hlavný vychovávateľ v školskom internáte

Dobrý deň,
musí byť v školskom internáte SŠ hlavný vychovávateľ? Nemôžu byť všetky vychovávateľky rovnocenné?
Ak musí byť hlavný vychovávateľ, tak to môže byť vychovávateľka s ukončeným vzdelaním vychovávateľstvo s titulom Bc. a 5-ročnou pedagogickou praxou? Dve majú síce vychovávateľstvo s titulom Mgr., ale sú bez pedagogickej praxe.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Hlavný vychovávateľ v školskom internáte

Dobrý deň,
pozícia hlavný vychovávateľ v školskom internáte nezávisí od titulov, ale od organizačnej štruktúry a vhodnosti daného vychovávateľa na túto pozíciu. hlavný vychovávateľ môže byť aj s titulom Bc., aj s ÚSO vzdelaním, aj bez titulu, ale hlavný vychovávateľ musí byť kvalifikovaný a byť päť rokov zaradený v karérovom stupni samostatný vychovávateľ..

janajanicka
vychovávateľka v školskom internáte

Vážená pani Pavlíková,
dopĺňam moju otázku ohľadom vzdelania vychovávateľky:
záujemkyňa má ÚSO vzdelanie - Strednú školu obchodu a služieb a chcela by u nás pracovať ako vychovávateľka na školskom internáte. 2 roky v našej škole už pracuje ako pomocná vychovávateľka na skrátený úväzok.
Ako máme postupovať? Bola by prijatá ako začínajúca vychovávateľka, musí absolvovať adaptačné vzdelávanie, ale na aké vzdelanie sa musí prihlásiť, aby bola po adaptačnom vzdelávaní zaradená ako kvalifikovaná? ÚSO vzdelanie a DPŠ už v novej vyhláške nevidíme...
Tie 2 roky, ktoré u nás pracovala ako nepedagogický zamestnanec - pomocný vychovávateľ sa nezapočítavajú do obdobia na doplnenie kvalifikačných predpokladov (do 4 rokov)?
ďakujem

Maria Pavlikova
vychovávateľka v školskom internáte

Dobrý deň,
obdobie práce ako nepedagogický zamestnanec sa nezapočítajú do obdobia činnosti pedagogického zamestnanca. Pozrite si vyhlášku MŠVVaŠ R č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, či v oddiele C máte bod č. 20, ktorý ste nenašli. Môže si doplniť hociktoré zo vzdelaní, ktoré sú v prílohe č. 3 uvedené.