2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
monika b.
Zaradenie učiteľky strednej odbornej školy

Vážená pani Pavlíková,

chcela by som Vás poprosiť o usmernenie ohľadom zaradenia učiteľky našej školy do platovej triedy. Učiteľka strednej školy s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a s II. atestáciou bude mať od septembra znížený úväzok v rozsahu 13,5 hodín, z čoho 7 hodín bude učiť podľa svojej aprobácie. Zníženie požiadavky vyučovania aprobačných predmetov podľa §87 ods. (3) zákona č. 138/2019 nie je možné uplatniť, nakoľko je možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov. Podľa §13 ods (1) zákona č. 138/2019 „V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu.“
Moja otázka znie, či je možné v prípade zníženého úväzku považovať za základný úväzok tejto učiteľky spomínaných 13,5 hodín, z čoho by učila 7 hodín podľa svojej aprobácie, čo by v tomto prípade znamenalo, že splnila kvalifikačné predpoklady a naďalej by bola zaradená do 9.platovej triedy? Alebo bez ohľadu na to, že ide o znížený úväzok bude platiť §13 ods (1) zákona č. 138/2019 (t.j. bude zaradená do 6.platovej triedy ako nekvalifikovaná, pretože bude učiť len 7 hodín podľa svojej aprobácie, čo je menej ako polovica základného úväzku zníženého o jednu hodinu - čiže menej ako 10 hodín)? V prípade, že je možné učiteľku považovať aj za týchto okolností za kvalifikovanú a zaradiť ju do 9.platovej triedy, kde môžem nájsť §, ktorý to potvrdzuje.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky strednej odbornej školy

Dobrý deň,
ešte aj tu je rovnaká odpoveď. Odpoveď na Vašu otázku ste našli v § 13 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. Základný úväzok Vašej učiteľky je 13,5 hodín týždenne a jedna polovica mínus jedna hodina je šesť hodín. Aby bola Vaša učiteľka kvalifikovaná musí učiť šesť hodín predmety svojej kvalifikácie. Určite sa to takto posudzuje.