2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
DanielaS
Započítaná prax - živnosť, dohoda o pracovnej činnosti

Dobrý deň,

rada by som Vás poprosila o Váš názor, resp. usmernenie v nasledovnom: prijali sme do pracovného pomeru učiteľku matematiky, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady, ale na škole učila matematiku iba dva roky. Následne vraj vykonávala 10 rokov zárobkovú činnosť - doučovanie matematiky na základe živnosti. Uviedla to iba v čestnom vyhlásení. Predložila nám živnostenský list na oprávnenie vykonávať doučovanie matematiky, biológie a výpočtovej techniky. Je to iba živnostenský list, ale nevieme reálne koľko rokov skutočne doučovala matematiku. Následne 2 roky učila na dohodu o pracovnej činnosti ( 10h/týždeň) a má uvedené externý učiteľ a túto dohodu predložila. Vieme, že započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, ale nemáme v internom predpise definovaný prípad ako započítať obdobie vykonávania živnosti a dohody o pracovnej činnosti. Vo Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v § 4 je uvedené ako sa posudzuje a preukazuje dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ale uvádzajú sa tam potrebné doklady od predchádzajúcich zamestnávateľov, tak nevieme čo v prípade živnosti a dohody. A okrem predloženia dokladov v akej dĺžke započítať prax, aby sme neporušili aj Vyhlášku. Ešte sme taký prípad neriešili. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Váš názor a radu.

Maria Pavlikova
Započítaná prax - živnosť, dohoda o pracovnej činnosti

Dobrý deň,
píšete správne, že započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa. Ja Vám napíšem ako by som postupovala ja, ale nemusíte to vôbec rešpektovať. Živnostenský list - neviete v akom rozsahu vykonávala činnosť, čo vôbec niekoho učila. Možno 1/3 z tohto obdobia. Dohoda o pracovnej činnosti - 10 hodín týždenne -započítať celé obdobie a potom priznať 1/4, napr. rok, uznáte z toho 3 mesiace, z dvoch rokov započítate 6 mesiacov. Samozrejme prepočítané presne.