5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Dancigpn
Splnenie kval. predpokladov MOV

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Uchádzač o zamestnanie na pozíciu MOV pre odbor kozmetik. Ukončil v r. 1991 Gymnázium a v r. 1992 ukončil pomaturitné ročné štúdium na SOU Vizovice (ČR) v študijnom odbore kozmetička, o čom predložila Vysvedčenie o maturitnej skúške bez výuč. listu. Je možné ju považovať za kvalifikovaného ped. zamestnanca (MOV) s tým, že absolvuje DPŠ?
Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Dancigpn
MOV

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Uchádzač o zamestnanie na pozíciu MOV pre odbor kozmetik. Ukončil v r. 1991 Gymnázium a v r. 1992 ukončil pomaturitné ročné štúdium na SOU Vizovice (ČR) v študijnom odbore kozmetička, o čom predložila Vysvedčenie o maturitnej skúške bez výuč. listu. Je možné ju považovať za kvalifikovaného ped. zamestnanca (MOV) s tým, že absolvuje DPŠ?
Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
MOV

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2, oddiel C. Vaša majsterka odbornej výchovy musí absolvovať stredné odborné vzdelanie (výučný list) a pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy, prípadne iné pedagogické vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie pre majstrov odbornej výchovy.

Dancigpn
MOV

Ďakujem za odpoveď. Teda ju môžeme zaradiť do splnenia kvalif. predpokladov do plat. triedy 4 ako začínajúceho MOV a po adaptačnom vzdelávaní do PT 5?

Maria Pavlikova
MOV

Dobrý deň,
môžete Vášho majstra odbornej výchovy zaradiť tak ako píšete, ale treba dôsledne odsledovať absolvovanie obidvoch vzdelávaní a tiež mu to dať písomne, či už do pracovnej zmluvy alebo osobitným listom ako prílohu pracovnej zmluvy.