9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
elka250
Katalóg pracovných činností - informatika

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Konkrétne časť 07. INFORMATIKA. Na dvoch rôznych stránkach som našiel dve rôzne aktuálne verzie, pričom v časti 07. informatika sú na jednej stránke platové triedy pre rôzne činnosti od 02. do 10. a na druhej stránke od 04. do 12. A napr. pozícia správcu siete a informačného systému školy mi na jednej stránke pasuje do triedy 7 a na druhej do triedy 10.

Zmienené stránky sú: https://www.epi.sk/zz/2004-341

a

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/341/vyhlasene_znenie....

Ak by ste mi mohli poradiť, ktorá úprava je momentálne platná? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Katalóg pracovných činností - informatika

Dobrý deň,
s účinnosťou od 1. 9. 2019 boli všetky platové triedy vo verejnej správe znížené o 3 triedy. V zákonoch a vo vyhláškach sa musíme držať vždy aktuálneho znenia. Aj Vy uvádzate vyhlásenie znenie a aktuálne znenie z dvoch rozličných období.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/341/20190901

elka250
Takže správne má teda byť 7.

Takže správne má teda byť 7.

ZuzkaV
Preradenie učiteľky

Dobrý deň,
máme učiteľku , ktorá bude preradená do ŠKD. Pracovala ako učiteľka na 1. stupni , platovú triedu má 8. Bude mať nižšiu platovú triedu alebo jej ostane PT 8 ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Preradenie učiteľky

Dobrý deň,
ja pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried posudzujem ich vzdelanie bez ohľadu, či budú v nižšej alebo vyššej platovej triede. V každom prípade budú v správnej platovej triede. Na základe čoho mám určiť zaradenie Vašej vychovávateľky, keď neuvádzate žiadne vzdelanie?

Janka 1
janahudakova711@gmail.com

Mam učiteľku v MŠ.,ktirá ma ukončenú katolicku strednú pedagogickú školu a vysokú školu v študijnom odborné magisterského štúdia - pedagogika. Je zaradená v 6. Platovej triede ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec. Doniesla osvedčenie o ukončenom inovačnom vzdelávaní a žiada o príplatok za profesijný rozvoj podľa paragrafu 14 e ods. 1,písm.d. Má nárok na príplatok za profesijný rozvoj?

Maria Pavlikova
janahudakova711@gmail.com

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa 14e ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. nepatrí pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. Z Vašej otázky nie je zrejmé, prečo je Vaša učiteľka nekvalifikovaná, tak neviem odpovedať.

Janka 1
Nekvalifikovana učiteľka.

Neviem či je správna zatriedená. Zatriedili sme ju podľa Mgr.IIstupeň ,ktorý ukončila v odbore pedagogika a psychológia do 6.platovej triedy ako nekvalifikovanú.Má síce ukončenú strednú pedagogickú školu ,ale ak by bola zatriedená podľa toho ,tak y mala nižšiu triedu 5 ,alebo sa mýlim.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovana učiteľka

Dobrý deň,
napíšte celé vzdelanie a Vašu otázku na jedno miesto.