16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
KatkaB
Uznanie atestácie

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom atestácii
1.atestaciu som vykonala ako učiteľka SŠ ,potom som prestúpila učiť na ZŠ a urobila som si 2.atestaciu. Terajší zamestnávateľ mi uznal iba jednu atestáciu. Od septembra nastupujem do nového zamestnania. Môžem byť zaradená do 9. triedy?

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie

Dobrý deň,
uľahčili by ste mi odpoveď, keby ste napísali konkrétne do akého zamestnania nastupujete a v ktorých kategóriách ste vykonali atestácie, prípadne aj Vašu kvalifikáciu.

KatkaB
Uznanie atestácie

Dobrý večer, vystudované mám slovenský jazyk a literatúru a etickú výchovu. 1.atestaciu som vykonala ako učiteľka SŠ a učila som SJ a literatúru. 2.atestaciu ako učiteľka ZŠ, kde som učila slovenský jazyk a etickú výchovu. Obe atestacie som vykonala zo slovenského jazyka. Od septembra nastupujem ako učiteľka ZŠ a budem vyučovať SJ a literatúru. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie

Dobrý deň,
máte právny nárok na uznanie oboch atestácii, pretože sú vykonané v kategórii učiteľ. Máte byť zaradená do 9. platovej triedy.

KatkaB
Uznanie atestácie

Ďakujem pekne za odpoveď

Ivana Verébova ...
Rigorózna skúška a atestacie

Dobrý deň,prosím Vás, stále je v platnosti zákon o tom,že vykonanie rigoróznej skúšky znamená aj uznanie 1.atestacie? (Pedagogický odbor)ďakujem za odpoveď

Jaroslav Krištof
Rigorózna skúška

Dobrý deň,

rád by som sa opýtal, či je možné uznať rigoróznu skúšku, ako 1. atestáciu, ak ju vykonám ešte pred dovŕšením 5 rokov na pozícii samostatný PZ?

Vec sa má následovne:

Toto je môj prvý rok, ako samostatný PZ. Chcel by som sa už tohto roku nahlásiť na rigorózne konanie. Tým pádom by som danú skúšku vykonal v r. 2024. Je možné si následne dať uznať 1. atestáciu (po dovŕšení 5 rokov ako samostatný PZ), alebo musím počkať 4 roky a až potom skúšku vykonať?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Dobrý deň,
aby Vás zamestnávateľ zaradil na základe vykonanej rigoróznej skúšky do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, musíte byť v súlade s § 30 ods. 1, písm. c), 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Zákon neurčuje kedy ju máte vykonať, zamestnávateľ Vám ju uzná po splnení podmienky piatich rokov.

Miroslava Knapeková
Rigorózna skúška - 1. atestácia

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať. Mám ukončenú - Strednú pedagogickú školu v študijnom odbore: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo., 1. stupeň VŠ Bc. - Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 2. stupeň VŠ Mgr. - štud. program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a štud. odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy. Pracujem ako učiteľka v materskej škole a som zaradená do 7. platovej triedy. Ak by som si urobila rigoróznu skúšku v takom odbore a programe, ako mám ukončené vzdelanie, teda v Študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy a študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Bude mi platiť rigorózna skúška ako náhrada 1. atestácie a pôjdem do 8. platovej triedy aj keď som učiteľka v MŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška - 1. atestácia

Dobrý deň,
rigorózna skúška Vám bude platiť ako prvá atestácia podľa § 30 ods. 1 písm. c), 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. ak budete po dobu piatich rokov zaradená v kariérovom stupni samostatná učiteľka materskej školy. Vhodnejšie by bolo vykonať rigoróznu skúšku v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy a študijnom programe Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie.

evina23
Uznanie I. atestácie

Dobrý deň,

V akom prípade môže byť uznaná prvá atestácia? Potrebovala by som vysvetliť zákon.
( Zákon č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
Napr. Učiteľ odborných predmetov na SS ( ekonomika a strojárstvo ), ktorému mu bola uznaná odborná prax napr. 15 rokov a je zaradený do kariérneho stupňa ,, samostatný pedagogický zamestnanec ,,

Maria Pavlikova
Uznanie I. atestácie

Dobrý deň,
v § 30 ods. 1, ale i v ďalších bodoch uvedeného paragrafu zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, za akých podmienok sa samostatný pedagogický zamestnanec zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Pedagogický zamestnanec musí vykonať prvú atestáciu alebo alebo rigoróznu skúšku. 15 rokov praxe mu atestáciu nenahradí. Vo svojej otázke neuvádzate nič podstatné, čo by oprávňovalo takéto zaradenie. Túto odpoveď máte aj na otázku z 22. 10. 2023. Je zbytočné písať deň po dni otázky a nevedieť, kde ste ich umiestnili. Odpovedám expresnou rýchlosťou aj cez víkendy a toto ma len zdržuje.

Tatjana
1. Atestacia

Dobrý deň. Mam vyštudovanú VŠ v odbore: Sociálna práca . Následne mam ukončené DPŠ : učiteľstvo odborných predmetov. 7. rokov pracujem ako vychovávatelka v Školskom klube detí na Základnej škole kde pracujem dodnes. Popri praci som ukončila Strednú pedagogickú školu: Učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo. Som zaradená v 6 platovej triede. Moja otázka znie: Ak vykonám 1. atestaciu ako vychovávateľka budem zaradená do vyššej platovej triedy? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
1. Atestacia

Dobrý deň,
ste kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Ak vykonáte k tomuto vzdelaniu atestáciu, budete zaradená do 6. platovej triedy rovnako ako ste teraz. V súčasnosti ste zaradená do 6. platovej triedy s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorí je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Ak by ste k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa, v súlade s bodom 4 uvedenej prílohy, absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, zaradili by Vás do 7. platovej triedy.

hinka2111
atestácia

Pekný deň prajem.
Mám vyštudovanú VŠ odbor sociálna práca, teraz končím 2 ročné pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Zvažujem si dorobiť DPŠ a následne rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Moja otázka znie, keď doštudujem rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky, budem si na to môcť následne urobiť 1 aj 2 atestáciu ako keby som mala dokončenú VŠ predprimárnu pedagogiku? Alebo ísť radšej nanovo študovať VŠ predprimárna pedagogika, aby som si potom dorobila atestácie na VŠ vzdelanie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
atestácia

Dobrý deň,
doplňujúce pedagogické štúdium a následne rozširujúc štúdium predprimárnej pedagogiky je rovnocenné ucelenému vysokoškolskému vzdelaniu v odbore predprimárna pedagogika. O možnostiach vykonania atestácií a pre Vašu istotu, spýtajte sa aj v atestačnej organizácii, či majú rovnaký názor ako ja.