12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Helena_Zaborska
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň, mám ukončené vzdelanie učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu (Mgr). Prihlásila som sa na UK na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Prosím vás, po ukončení štúdia budem kvalifikovaná na pozíciu školského špeciálneho pedagóga, pripadne školského logopeda? Vopred ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 8 a pre logopéda príloha č. 14. Spĺňate kvalifikačné podmienky na pracovnú činnosť školský špeciálny pedagóg v súlade s bodom 2 za podmienky ukončenia rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky. Vyžaduje sa najmenej jeden rok pracovnej činnosti s deťmi alebo žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Helena_Zaborska
Špeciálny pedagóg

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prosim vás, myslíte si, že do praxe s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spadá aj práca pedagogického asistenta?

Helena_Zaborska
Špeciálny pedagóg

Ešte pre doplnenie na klasickej základnej škole s integrovanými žiakmi.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
ak sa vyžaduje najmenej jeden rok pracovnej činnosti s deťmi alebo žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, znamená to v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede., nie v bežnej triede s integrovanými žiakmi. V takejto škole alebo triede pedagogický asistent nepôsobí.

Helena_Zaborska
Špeciálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď, pozerala som si tú prílohu č. 8 v novej vyhláške a zaskočilo ma, že tam je ako rozširujúce štúdium uvedené “rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona”. Myslíte, že to je len to rozširujúce 3-ročné štúdium, ktoré ponúka Pedagogická fakulta UK a tie ostatné 2-ročné štúdiá tam nespadajú?
https://www.fedu.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie-a-rigorozne-ko...
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Helena_Zaborska
Špeciálny pedagóg

Pani Pavlíková, poprosila by som vás o odpoveď, ak je to možné… chcem byť kvalifikovaným špeciálnym pedagógom na klasickej základnej škole, len mi nie je jasné, či na to postačuje to 2-ročné alebo 3-ročné rozširujúce štúdium, ktoré ponúka UK. Ďakujem

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
keď si otvoríte link, ktorý ste mi poslali, tak jasne vidíte, že dvojročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je určené pre učiteľov, trojročné je určené pre školského špeciálneho pedagóga. Prečítala som si to a Vás, ale môžete ma skontrolovať. Študijný program: špeciálna pedagogika pre školského špeciálneho pedagóga (pedagogický zamestnanec), špeciálneho pedagóga, terénneho špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec) 3 -ročné štúdium (poradenstvo). Je to napísané úplne zrozumiteľne a jasne, Takže dvojročné tam nespadajú.

Michalides
triedny učiteľ v špeciálnej triede

Dobrý deň, prosím Vás o radu s ktorou mi nevie zatiaľ nikto pomôcť.

Mám vyštudovaný odbor priemyselná logistika ( Ing. ), ďalej som skončil DPŠ, 2- ročné štúdium a ukončil som aj adaptačné vzdelávanie.
V šk. r. 2022/2023 som sa zapísal na 2 ročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky mentálne a viacnásobne postihnutých, ktoré som však následne prerušil a od septembra 2023 v štúdiu zvoleného odboru pokračujem.
Budem po absolvovaní tohto štúdia kvalifikovaný na pozíciu triedneho učiteľa v špeciálnej triede?
Na uvedené sa pýtam z dôvodu novej vyhlášky 173/2023 platnej od 1.9.2023 z ktorej mi zistenie tejto informácie nie je jasné, nakoľko tam nie je jednoznačne uvedená.

Za pomoc a odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
triedny učiteľ v špeciálnej triede

Dobrý deň,
podmienky vykonávania špecializovanej činnosti triedneho učiteľa sú uvedené napr. v § 37 a aj v iných. zákona č. 138/2019 Z. z. Vo vyhláške č. 173/2023 Z. z určite nie.

Michalides
triedny učiteľ v špeciálnej triede

ďakujem pekne za odpoveď, avšak § 37 nehovorí nič o potrebnej kvalifikácii na pozíciu triedneho učiteľa v špeciálnej triede.
Potreboval by som zodpovedať otázku, či po doštudovaní rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pre mentálne a viacnásobne postihnutých budem kvalifikovaný na pozíciu triedneho učiteľa v špeciálnej triede, keď mám ukončené vysokoškolské štúdium (Ing.) a DPŠ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
triedny učiteľ v špeciálnej triede

Dobrý deň,
na posúdenie činnosti triedneho učiteľa neslúži vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. Keď § 37 nič nehovorí o potrebnej kvalifikácii, tak § 35 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. hovorí o zaradení pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Tak sa spýtam ja. Na ktorý predmet ste kvalifikovaný v špeciálnej triede s vyštudovaným odborom priemyselná logistika ? Pravdepodobne na žiadny. Ste zaradený v kariérovom stupni samostatný ? Okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky musíte absolvovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa na základnej škole učí a potom budete kvalifikovaný aj ako triedny učiteľ.