50 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LuciaBan
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,

rada by som sa informovala, v akej výške a na koľko rokov mám nárok na príplatok za rozširujúce štúdium geografie, ktoré som absolvovala v rokoch 2020-2022?

Som samostatný PZ na základnej škole s aprobáciou biológia a výchova k občianstvu.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
príplatok za rozširujúce štúdium

Príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e ods. 1, 2 a 3 zákona č.553/2003 Z. z. patrí pedagogickému zamestnancovi vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený po dobu siedmich rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj.

Pepa33
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň p.Pavlíková. Prosím Vás čo znamená v prípade rozširujúceho štúdia toto záverečné ustanovenie zo z.138/2019? Pre koho platí týchto 6%?
Aký je rozdiel medzi priznaním 12% a 6%? Ďakujem
„§ 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume
a)
6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,30h)

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca od 1. 1. 2022 vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Do 31. 12. 2021 sa vyplácal vo výške 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej bol pedagogický zamestnanec zaradený. Rovnakú odpoveď ste si mohli prečítať aj nad Vašou otázkou.

Pepa33
Rozširujúce štúdium

P. Pavlíková mala by som ešte jednu otázku. Patrí mi príplatok za rozširujúce štúdium aj v prípade, že som mala predtým ukončené pg. vzdelanie v odbore predškolská pedagogika? Tiež som bola najskôr zaradená ako nekvalifikovaná. Rozširujúcim vzdelávaním som si doplnila kvalifikáciu v odbore elementárna pg. Zamestnávateľ tvrdí, že som pre ZŠ nebola kvalifikovaná, keďže mám odbor ktorý je na "nižšej" úrovni ako elementárna, takže RŠ som si len doplnila kvalifikáciu. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Ospravedlňujem sa, ale vôbec nerozumiem Vašej otázke. Ak ste absolvovali rozširujúce štúdium v odbore elementárna pedagogika, po 1. 9. 2019, príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Vám patrí. Predpokladám, že máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je vhodné napísať otázku konkrétne a zrozumiteľne a celú, v jednej, paragrafy si nájdem aj sama.

Monišová
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcem sa informovať, keď som v roku 2008 si robila rozširujúce štúdium Geografie, medzitým som bola aj na materskej dovolenke, škola mi za toto štúdium uznala v r. 2015 len kreditový príplatok za 35 kreditov. Chcem sa spýtať, prečo mi škola nemohla uznať to ako 1. kvalifikačnú skúšku ? Mohla by mi to uznať aj dodatočne ?

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Koľko rokov pedagogickej praxe ste mali do 31. 10. 2009. Náhrady kvalifikačných skúšok sa priznávali do 31. 10. 2009.

Vladimíra Hegedűšová
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň. Som učiteľkou MŠ s ukončením VŠ štúdiom prvého stupňa v odbore predškolská a elementar.na pedagogika. V roku 2011 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Teraz som požiadala o príplatok za rozširujúce štúdium, ale zamestnávateľ mi odpovedal, že nemám nárok, nakoľko v našej MŠ nie je dieťa s ŠVVP. Myslela som, že podmienkou na vyplácanie príplatku je len úspešne ukončenie rozsirujuceho štúdia. Ďakujem vám za odpoveď.

Michaela Žatkuliak
ZUŠ - materská dovolenka

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať, ohľadom odchodu na materskú dovolenku.
Som učiteľka ZUŠ na dvoch samostatných ZUŠ so zaradením : učiteľ hry na husliach s titulom za menom DiS.art.

Preto sa chcem informovať, či mám nárok a či je to vôbec možné, žiadať o:
1. Preplatenie zostávajúcej dovolenky.
2. Preplatenie zostávajúceho náhradného voľna .
3. Či si musím stihnúť vyčerpať do odchodu na materskú, alebo sa mi bude prenášať do obdobia návratu po materskej dovolenke.

Za odpovede Vám vopred ďakujem.

Marcelka
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Zamestnankyňa v roku 2019 absolvovala inovačné vzdelávanie na tému Profesionalita pedagogického asistenta v škole a v školskom zariadení. V škole pracuje ako učiteľka na 1.stupni, zatiaľ nemá skončené vzdelávanie VŠ II.st. (Mgr.) Asistenta nikdy nerobila ani nerobí. Mohla vôbec začať inovačné vzdelávanie, ak ešte nie je kvalifikovaný pedagogický zamestnanec? a má nárok na tento príplatok, ak asistenta nerobí? ďakujem za odpovede.

JanaPP
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem sa opýtať 14.júna 2019 som absolvovala inovačné vzdelávanie v rozsahu 105 hodín, mám nárok požiadať o 3% príplatok? Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. priniesol zákon č. 138/2019 Z. z. a novela zákona č. 553/2003 Z. z., ktoré sú účinné od 1. 9. 2019. Za inovačné vzdelanie ukončené v júni 2019 Vám nárok na príplatok za profesijný rozvoj podľa §14e zákona č. 553/2003 Z. z. nevzniká.

Hela18
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj, keď som absolvovala rozširujúce štúdium geografie od sep. 2016 do okt. 2018 kedy som štúdium končila? A ak áno, koľko percent? Ďakujem za odpoveď

Lenka Tokárová
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či mám nárok na príplatok, keď som v rokoch 2016 - 2018 absolvovala rozširujúce štúdium anglického jazyka. Ak áno, je na to nejaký paragraf? Ďakujem za odpoveď

katka2207@gmail.com
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň.Prosím, viete mi prosím potvrdiť, či príplatok 12 percent k platu za Rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu pre ZŠ a SŠ platí aj v prípade ZUŠ zamestnancov, pričom momentálne daný predmet, ktorý mám skončený ako Rozširujúce štúdium momentálne na ZUŠ nevyučujem? Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
podmienkou priznania príplatku za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. nie je daný predmet aj učiť.

Lenal
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň, pani Pavlíková,

prosím Vás o radu. Pdg zamestnanec má momentálne 12% príplatok za štátnu skúšku na jazykovej škole z ANJ, ktorého vyplácanie skončí v r. 2026. V roku 2025 má ukončiť rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Prosím Vás, bude mu patriť po predložení žiadosti v r. 2026 príplatok 12% za toto rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky?

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium v súlade s § 64 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. nepatrí za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi východno-vzdelávacími potrebami. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy jej uvedený príplatok nepatrí a patriť nebude ani po roku 2026.

Lenal
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,

ďakujem.. ani vtedy, keby mala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ale pracovala by na klasickej ZŠ?
vďaka za odpoveď

Maria Pavlikova
príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
v zákone je to takto. napísané. Ak pracuje v špeciálnej škole, je to nevyhnutá požiadavka a keď nepracuje, v špeciálnej škole, tak je to jej dobrá vôľa.

Kytýrová
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadne príplatku za rozširujúce štúdium. Ukončila som 2. stupeň VŠ na TUKE. Počas inžinierskeho štúdia som si dorábala DPŠ. Následne som tento rok v auguste ukončila RŠ biológie. Chcela by som sa opýtať či mám nárok na príplatok 12% za RŠ, ak som si k technike dorábala druhý predmet - biológiu, aby som bola kvalifikovaná, keďže sme menšia ZŠ a technikou som to "nevykryla".

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu Vám parí príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená a to na základe Vašej žiadosti.

Janka Marchev
Rozširujúce štúdium 12%

Dobrý deň prajem,
Prosím Vás pred 2 rokmi som si začala robiť rozš.štúdium pre primárne vzdelávanie a súbežne som začala aj učiť na 1.stupni ZŠ (dovtedy som mala Mgr.vzdelanie odbor Pedagogika a DPŠ- odbor Učiteľstvo).
Tohto roku som rozšir.študium úspešne ukončila, a popri to naďalej tretím rokom učim na 1.stupni ZŠ.
Patrí mi za toto rozšir.štúdium 12% príplatok?

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium 12%

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium pre primárne vzdelávanie Vám na základe Vašej žiadosti patrí príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.

Mgr. Miriam Novakova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň. V roku 2020 som ukončila rozširujúce štúdium SJ. Slovenský jazyk som aj učila, ale príplatok som nemala, lebo som o ňom nevedela, že mám žiadať a môj vtedajší zamestnavateľ na ukončenie môjho štúdia neragoval príplatkom 12%. Tč už nie som zamestnanacom tejto školy. Ale chcem sa spýtať… môžem spätne pýtať od bývalého zamestnavateľa doplatenie tohto príplatku na ktorý som mala nárok počas doby pracovného pomeru?

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. za rozširujúce štúdium patrí pedagogickému zamestnancovi od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe jeho žiadosti, a to v súlade s § 14e ods. 3 uvedeného zákona. Keďže žiadosť ste nepodali, doplatenie po skončení pracovného pomeru neprichádza do úvahy.

učiteľka987
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
v júli 2023 som ukončila rozširujúce štúdium SJL. Od septembra som zmenila zamestnávateľa. Momentálne neučím žiaden predmet, ktorý mám vyštudovaný, a teda učím neodborne (čím som zaradená do nižšej plat. triedy). Chcem sa opýtať: Mám nárok žiadať 12% príplatok za prof. rozvoj, ak učím len iné predmety než tie, ktoré mám vyštudované?
Bolo mi povedané, že mne nárok nevzniká.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
Váš zamestnávateľ Vám určite zdôvodnil, prečo Vám príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. nepatrí. Keďže ste to neuviedli, neviem zaujať stanovisko. Priznanie tohto príplatku nezávisí od predmetov, ktoré učíte.

Nikola27
Rozširujúce štúdium geografie

Krásny deň prajem, rada by som sa spýtala, v roku 2019 som ukončila rozširujúce štúdium geografie, príplatok som nežiadala, lebo som nevedela že za to môžem dostať percenta, môžem o tento príplatok žiadať teraz dodatočne? Som učiteľkou druhého stupňa ZŠ.Dakujem krasne Mihokova

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium geografie

Dobrý deň,
vo Vašom prípade, že dôležité, kedy ste vykonali rozširujúce štúdium. § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. je účinný od 1. 9. 2019 a rok 2019 mal 365 dní.

Nikola27
Rozširujúce štúdium geografie

Rozširuje štúdium som vykonala 5. júna 2019…tak teda neviem, ďakujem krasne za pomoc…

Nikola27
Rozširujúce štúdium geografie

Alebo teda môžem žiadať o 6% aspoň od tohto šk. roka? Ďakujem krásne

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium geografie

dobrý deň,
rozširujúce štúdium geografie ste vykonali podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a pravdepodobne to bolo kreditové vzdelávanie. Dnes je zákon č. 317/2009 Z. z. zrušený a zrušený je aj kreditový príplatok. Podľa § 87 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. rozširujúce štúdium absolvované do 31. 8. 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. 9. 2019. Z uvedeného vyplýva, že ,bohužiaľ, nárok na príplatok za profesijný rozvoj Vám nevzniká.

RenkaB
ŠP

Dobrý večer.
Chcela by som sa spýtať, či v r.2026 môžem požiadať o príplatok za RŠ školskej psychológie, ktoré som ukončila v roku 2022 a koľko percent mi môže zamestnávateľ preplatiť? Toho času ešte ako škol.psych.nepracujem. Ak by som v budúcom šk.roku mala čiastočný úväzok ako učiteľka a čiastočný ako šk.psych., uznal by sa mi príplatok za RŠ školskej psych.ako pre začínajúceho odborného zamestnanca?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
ŠP

Dobrý deň,
ak ste ukončili rozširujúce štúdium školskej psychológie v roku 2022, požiadajte o vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Ak nepoberáte iný príplatok za profesijný rozvoj, máte nárok na 12 % príplatok. Výkon pracovnej činnosti ako odborný zamestnanec sa nevyžaduje. Ak ste zaradená ako samostatná učiteľka, tak zákon č. 138/2019 Z. z. zaradenie ako začínajúca psychologička nevyžaduje.

RenkaB
ŠP

Ďakujem za odpoveď. Toho času poberám príplatky za kredity, som samostatný pedagóg s 1.atestáciou....preto som chcela vedieť, či a koľko % mi prináleží od r.2026 za rozširujúce vzdelávanie. Bolo mi povedané, že keď začnem pracovať ako šk.psych. (začínajúci odborný zamestnanec ) tak sa mi vyplácať 12% nebude.

Maria Pavlikova
ŠP

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium školskej psychológie podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa Vám príplatok nebude vyplácať, pretože v zákone je určený vo výške 12 % a keďže už poberáte iný príplatok, nemôže sa rozdeliť. Zdôvodnenie Vášho zamestnávateľa nie je v súlade so zákonom č. 138/201 Z. z. od 1. 9. 2026 sa Vám bude vyplácať v plnej výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej budete zaradená. Na jeho výplatu nemá vplyv, či budete zaradená ako učiteľka alebo psychologička. Tak som už uviedla nie je dôvod na zaradenia do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec. Aj toto je nesprávny výklad zákona.

RenkaB
ŠP

Veľmi pekne ďakujem za informácie.

RenkaB
ŠP

Dobré ráno. Ešte by som sa chcela spýtať, ak začnem pracovať ako šk.psychologička, mám byť zaradená ako začínajúci odborný zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (mám 20 ročnú pedag.prax). Ďakujem.

Maria Pavlikova
ŠP

Dobrý deň,
dvakrát som Vám napísala, že zaradiť Vás do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec nie je v súlade so zákonom. V odpovediach je to napísané zreteľne. Píšem to tretíkrát. Dúfam, že to už zaváži. Ak máte 20 ročnú pedagogickú prax, tak sa uplatní § 29 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

RenkaB
ŠP

Ďakujem!

Katarína U
anglický jazyk

Dobrý deň, v roku v roku 2019 som začala pracovať na SŠ ako učiteľka anglického jazyka, pričom som mala vyštudované učiteľstvo španielskeho a francúzskeho jazyka, čiže som učila ako nekvalifikovaný učiteľ. V roku 2021 som získala C1 štátnicu z anglického jazyka a odvtedy som kvalifikovaným učiteľom. Môžem si na základe tejto štátnice od svojho zamestnávateľa požiadať o 12% príplatok, aj keď som predtým učila anglický jazyk ako nekvalifikovaný pedagóg?

Maria Pavlikova
anglický jazyk

Dobrý deň,
na základe vykonanej štátnice z cudzieho jazyka môžete požiadať zamestnávateľa o priznanie príplatku za profesijný rozvoj v súlade s §14e zákona č. 553/2003 Z. z.

Michaela Porubanova
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, aký nárok na príplatok za profesijný rozvoj mám, ak som v rozširujúce štúdium dejepisu, ktorý aj učím, absolvovala v rokoch 2004/2005 - 2005/2006?

Vopred vďaka za odpoveď!

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
do 31. 10. 2009 sa v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. po piatich rokoch pedagogickej praxe za rozširujúce štúdium uznávala náhrada prvej atestácie. Po zrušení vyhlášky zákonom č. 317/2009 Z. z. bola táto alternatíva zrušená a neskôr nahradená možnosťou priznať 60 kreditov a to priamo riaditeľovom školy. Neskôr aj táto možnosť bola zrušená. Od 1. 9. 2019 sa za rozširujúce štúdium, ktoré bolo absolvované po 1. 9. 2019 zaviedol príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Ak ste si v predchádzajúcom období neuplatnili žiaden nárok, tak v súčasnosti Vám žiadny benefit za rozširujúce štúdium nikto neuzná.

Diana77
Rozširujúce štúdium - príplatok

Dobrý deň,

v súčasnosti mám priznaný príplatok za kredity vo výške 12%, ktorý mi platí do 31.8.2026. V júni 2021 som ukončila rozširujúce štúdium ADK. Mám nárok na príplatok vo výške 12% za toto štúdium od 1.9.2026, ak som si ho ešte neuplatnila?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - príplatok

Dobrý deň,
podľa v súčasnosti platných predpisov je to tak ako píšete. Nezabudnite si to sledovať a v auguste 2026 požiadať o priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Neviem, čo je ADK, ale Vy viete a to stačí.

Kvetoslava Poliaková
Zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň prajem p. Pavlíková,
chcela by som sa informovať ako mám správne zaradiť zamestnanca, ktorého som zamestnala ako vychovávateľku počas zastupovania PN vychovávateľky v ŠKD. Absolvovala: Ekonomika a manažment prírodných zdrojov na Technickej univerzite vo Zvolene - titul Ing. Momentálne študuje 1. ročník na Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci - odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo /externé pomaturitné štúdium. Dala som jej podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z., je zaradená do adaptačného vzdelávania. Ďakujem za Vašu odpoveď, Poliaková

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň,
ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve s podmienkou podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., zaradíte ju počas adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Po jeho úspešnom ukončení do 7. platovej triedy až do doby štyroch rokov. Ak bude u Vás pracovať, vzdelanie prehodnotíte a pravdepodobne sa vráti do 6. platovej triedy.