2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JanaKortvé
DPŠ vychovávateľ

Dobrý deň,
potrebujem poradiť ohľadom Kvalifikačných predpokladov pre vychovávateľov.
Nastúpila k nám absolventka VŠMÚ - tanečný odbor.
Zároveň má DPŠ v štud. odbore umenie. Sposobiloť pre ZUŠ a stredné školy.
Je zaradená v pozícii - samostatný vychovávateľ (adaptačné má z predchádzajúceho zamestnania, pracovala ako vych. v ZŠ v Bratislave).

Podľa vyhlášky 173/2023 príloha pre vychovávateľov, oddiel A bod 6e sa vyžaduje rozširujúce doplnkové štúdium.
V predchádzajúcich fórach som sa ale dočítala, že je potrebné absolvovať základný aj rozširujúci modul.

Predchádzajúci zamestnávateľ to od nej nevyžadoval. Po naštudovaní vyhlášky si nie sme teda istí, či máme postupovať ako jej predchádzajúci zamestnávateľ, alebo máme požadovať DPŠ.

Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ vychovávateľ

Dobrý deň,
ak zoberieme do úvahy vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, oddiel A bod 6 písm. e) a odtiaľ v prílohe č. 1, 1. diel, V. časť , bod 11, zistíme, že musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, ktoré už absolvovala. Vrátime sa do prílohy č. 3 zistíme, že v bode 6 písm. e) sa vyžaduje rozširujúci modul doplňujúce pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, ktoré musí absolvovať. Našli ste to veľmi presne.