2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Skoknová
zaradenie účtovníčky a mzdovej účtovníčky

Dobrý deň, prosím Vás ako má byť zaradená účtovníčka ktorá má strednú školu obchodnú akadémiu a potom vyštudovanú vysokú školu sociálnu prácu. Popri celej agende účtovníctva robí aj rozpočet a verejné obstarávanie. Mzdová účtovníčka má vyštudovanú strednú obchodnú akadémiu a robí personalistku a mzdy.
Do akej platovej triedy ba mali byť zaradené.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie účtovníčky a mzdovej účtovníčky

Dobrý deň,
aby ste nemuseli hľadať moju odpoveď, uvádzam ju aj na tomto mieste. Nepedagogických zamestnancov škôl zaraďujeme do platových tried na základe pracovnej činnosti, ktorú vykonávajú a jej porovnaním s katalógom pracovných činností. Pre činnosti, ktoré uvádzate a sú uvedené v nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z. v 1. časti Spoločné pracovné činnosti v platovej triede 5, sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie. V súlade s § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania, ako je stupeň vzdelania uvedená v katalógu. Obidve zamestnankyne zaradíte do 5. platovej triedy.