3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
učiteľ anglického jazyka a DPŠ

Ak má budúci učiteľ anglického jazyka nepedagogické vzdelanie na VŠ (2. stupeň) študijný odbor anglický jazyk a kultúra v komunikácii, musí si doplniť DPŠ?

Maria Pavlikova
učiteľ anglického jazyka a DPŠ

Dobrý deň,
ak má Váš budúci učiteľ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore anglický jazyk a kultúra v komunikácii, tak doplňujúce pedagogické štúdium na vyučovanie cudzieho jazyka je povinný absolvovať. v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel.

atachment
učiteľ anglického jazyka a DPŠ

Dobrý deň,
na otázku ohľadom učiteľa anglického jazyka ( vzdelanie VŠ 2. stupeň - neučiteľský študijný odbor anglický jazyk a kultúra v komunikácii) ste mi napísali, že má absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. príloha č. 1, 1 diel. predpokladám, že bod 36.
Nemôžeme v tomto prípade využiť 3 diel vzdelanie len na vyučovanie príslušných predmetov, časť IV. bod 5?
Prosím o skorú odpoveď.