6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň,
Budeme prijímať do PP vychovávateľku, ktorá má VŠ II. stupňa, ukončené 21.8.2023 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program má učiteľstvo etickej výchovy a psychológie.

Prax v odbore nemá žiadnu, preto by bola ako začínajúci vychovávateľ.
Zaradím ju do 6 PT ako začínajúci vych. a po absolvovaní adaptačného do 7 PT? Má mať podmienku na doplnenie DPŠ či to už podľa novej vyhlášky nie je potrebné?
Ďakujem

Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

pre doplnenie otázky, vychovávateľka v centre pre deti a rodiny, ale nie na špecializovanej skupine.
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň,
či je potrebná DPŠ alebo nie, to zistite, keď si náhodou otvoríte vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, 3. diel, I. časť, bod, 4, písm. b). Keďže Vaša vychovávateľka má vyštudované učiteľstvo, DPŠ ani podľa starej ani podľa ovej vyhlášky nepotrebuje, bola by bola duplicitná. Je kvalifikovaná a zaradíte ju tak ako píšete, bez dávania podmienok podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď

Žanet121
Zaradenie vychovávateľky v CVČ

Dobrý deň pani Pavlikova,

do Centra volného času nastúpila počas mesiaca apríl zamestnankyňa na pozíciu vychovávateľka. V pracovnej zmluve má uvedené: pozícia vychovávateľ, a ručne dopísané nepedagogický zamestnanec. Vykonáva tú istú prácu ako iný zamestnanci pedagogického zamerania.
Má ukončené gymnázium, ďalej Akadémiu PZ II. stupeň. Momentálne študuje na VŠ odbor psychológia I. stupeň.
Podľa mňa táto zamestnankyňa nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vychovávateľku. Bude tieto predpoklady spĺňať po ukončení I. stupňa v odbore, ktorý študuje, teda psychológia? Alebo až po ukončení II. stupňa? Alebo musí mať DPŠ, či ukončiť iný odbor na VŠ, pedagogického zamerania?
Zamestnankyňa bola v apríli zaradená do 5. platovej triedy, v septembri do 6. Je to správne?
Ďakujem Vám za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v CVČ

Dobrý deň,
dali ste príliš veľa otázok bez uvedenia a znalosti základných podmienok pri zaraďovaní vychovávateľa. V prvom rade na pracovnú zmluvu sa nič ručne nedopisuje. Ak si pozriete § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. zistíte, že vychovávateľ je pedagogický zamestnanec. Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Aby pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ spĺňal kvalifikačné predpoklady, musí maž vzdelanie, ktoré je v prílohe uvedené. Nie je podmienka, že to musí vyť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Môže to byť aj úplné stredné odborné vzdelanie. Preradenie z 5. do 6. platovej triedy neviem posúdiť, pretože nemám dostatočné informácie. Bolo by potrebné, kedy ste sa oboznámili s uvedenou vyhláškou a zákonom.