2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
Príplatok adaptačné vzdelávanie pri skrátenom úväzku

Dobrý deň,
chceme prijať do PP 2 PZ na skrátený úväzok:
1.PZ - má 95% úväzok
2.PZ - má 14% úväzok,
u obidvoch ide o 1.PP v školstve, čiže budú zaradení do adaptačného vzdelávania.
Uvádzajúceho učiteľa bude robiť ten istý PZ, ktorý má 100% úväzok a je zaradený do 8PT.

Otázka:
1. aký je príplatok začínajúceho učiteľa (§14c)? (je krátený pomerne k úväzku PZ?)
2. aký je príplatok za uvádzanie u PZ za obidvoch začínajúcich PZ? (napr. 2x 65€ alebo 1x65€ pri 8PT)

Maria Pavlikova
Príplatok adaptačné vzdelávanie pri skrátenom úväzku

Dobrý deň,
príplatky pedagogickým zamestnancom sa priznávajú v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. skrátené podľa úväzku. Ak uvádzajúci pedagogický zamestnanec pracuje na plný pracovný úväzok, tak sa mu príplatok vypláca v plnej výške, nekráti sa. Vypočíta sa podľa § 13b ods. 2 uvedeného zákona v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.