9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janabo
Kvalifikácia PA

Dobrý deň, poprosím Vás o vyjadrenie k nasledovnej situácii:
- pracujem od septembra ako pedagogický asistent na základnej škole. Mám VŠ druhého stupňa, nepedagogický smer (manažment) a DPŠ z roku 2005 - ekonomické predmety. Budem končiť adaptačné vzdelávanie. Riaditeľstvo školy mi oznámilo, že nespĺňam kvalifikačné predpoklady na PA a budem si musieť dorobiť DPŠ pre pedagogických asistentov alebo pomaturitné štúdium PA. Je to nevyhnutné?

V tom prípade je pre mňa výhodnejšie (platovo aj pozíciou) dorobiť si rozširujúce štúdium napr. matematiky a budem ako kvalifikovaný učiteľ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia PA

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Informácia od riaditeľa ohľadne potrebného plnenia kvalifikačných predpokladov je správna. Informovali ste sa o možnostiach rozširujúceho štúdia matematiky? Rozširujúci modul DPŠ Vám to nenahradí. Ak budete kvalifikovaný učiteľ, do 7. platovej triedy Vás na pozícii pedagogického asistenta nezaradia.

Janabo
Kvalifikácia PA

Dakujem za odpoved. Tu matematiku som dala len ako priklad. V tom zmysle, ze sa mi vyplati viac venovat cas a peniaze na rozsirujuce studium vybraneho predmetu (teda nie dalsie DPS) ako sa “prevzdelavat” na asistentku. Navyse, v zmysle vyhlasky je skor akceptovana SS socialna praca nez VS. Trochu zvlastne…

Maria Pavlikova
Kvalifikácia PA

Dobrý deň,
určite je vhodnejšie študovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu a zamestnať sa ako kvalifikovaná učiteľka ako všelijaké skladačky, ktoré aj tak nie vždy zamestnávateľ uzná.

Janabo
Kvalifikácia PA - príloha 6

Dobrý deň, pani Pavlíková,
ak si pozriem vyhlášku a prílohu č. 6, mňa sa týka bod 9 (ak správne chápem) - vzhľadom na vzdelanie a rok vydania vysvedčenia. V časti kvalifikačné vzdelávanie sa tu uvádza: získanie vzdelania v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov ALEBO didaktiky odborného výcviku, atď........ V mojom vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti sa informácia o získaní vzdelania v oblasti pedagogiky, psycholģie a didaktiky nachádza, konkrétne, že som vykonala jednotlivé časti záverečnej skúšky skúškou z týchto predmetov. Toto sa nepovažuje za splnenie kvalifikačných predpokladov? Ďakujem.

Asistentka na ZŠ
DPŠ rozširujúci modul

Dobrý deň.
Aj ja sa na Vás obraciam kvôli vyhláške č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6.
Podľa vysvedčenia zo Žilinskej univerzity som po absolvovaní DPŠ od 2. 5. 2023 kvalifikovanou učiteľkou podľa §43 ods. 3 Zákona č. 138/2019.
Názov programu kvalifikačného vzdelávania mám:
DPŠ - základný modul v rozsahu 150 hodín...
DPŠ - rozširujúci modul v kategórii učiteľ mediálnych a komunikačných predmetov v rozsahu 110 hodín...

Záverečnú skúšku mám z predmetov:
pedagogicko-psychologický základ
sociálno-vedný základ
didaktika odborných predmetov
+ obhájená záverečná práca

V 2021/2022 som začala študovať DPŠ a aj pracovať ako asistentka učiteľa. Štúdium som ukončila a 2. 5. 2023 som sa stala kvalifikovanou pedagogickou asistentkou. Podľa novej vyhlášky som teda od 1. 9. 2023, po dvoch mesiacoch prázdnin a mesiaci v práci opäť nekvalifikovaná?
Prosím, aké sú moje možnosti?
Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ rozširujúci modul

Dobrý deň,
neviem, či nadväzujete na svoju nejakú prechádzajúcu otázku, alebo máte odo mňa odpoveď. Neviem, prečo ste od 1. 9. 2023 nekvalifikovaná, keď vo spĺňate vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z,. príloha č. 6, 9. bod, ak máte na vysvedčení uvedené všetko, čo je uvedené v odseku kvalifikačné vzdelávanie, hlavne vzdelávanie pre kategóriu pedagogický asistent.

Vanda Huláková
Kvalifikačné predpoklady na prácu majster odbornej vychovy

Dobrý deň p. Pavlíková,
chcem Vás poprosiť o stanovisko k situácii.
Mám vyštudované vysokoškolské vzdelanie 2. st. Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, prax v školstve 18 rokov.
Chcela by som pracovať ako majsterka odbornej výchovy pre odbor kozmetik.
Okrem pedagogického vzdelania mám ukončené vzdelanie v Akadémii vzdelávania ( akreditácia MŠ SR) v odbore Kozmetická starostlivosť. Ukončené 2009.
O získanom vzdelaní mám vydané
,, Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou posobnosťou”. Následne mám aj dokazateľnú prax v odbore kozmetička( kozmetické starostlivosť) 14 rokov. Je možné na základe mojho získaného vzdelania pracovať na spomínanej pozícii. Je možné brať vzdelanie ako odborné ( výučný list).
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na prácu majster odbornej výchovy

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú stanovené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2. Doklady, ktorými sa preukazuje plnenie kvalifikačných predpokladov sú uvedené v prílohe č. 18. plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 3 uvedenej vyhlášky a tiež § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Nepredpokladám, že získané osvedčenie nahrádza akékoľvek vzdelanie potrebné na činnosť majstra odbornej výchovy.