7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
GabiKa14
zaradenie učiteľky ZUŠ

Dobrý deň,
chcela by som vás poprosiť o radu ako zaradiť zastupujúcu učiteľku v ZUŠ - bude učiť len 3,5 hodiny týždenne - teórie. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa - študijný odbor "1.1.1.Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov" študijný program "Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia". Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky ZUŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej umeleckej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ R č. 173/2023 Z. .., príloha č. 1, 1. diel, V. časť. Neviem aké teórie bude učiť, ale predpokladám, že je nekvalifikovaná, čo by znamenalo 6. platovú triedu s podmienku doplnenia vzdelania.

GabiKa14
zaradenie učiteľky ZUŠ

Ďakujem za odpoveď. Teórie - znamená, že neučí hudobný nástroj ako taký, ale len hudobnú teóriu. Keď som pozerala prílohu jej diplomu, tam je napísané, že :"absolvent je spôsobilý byť učiteľom na základnej, strednej a vysokej škole, metodikom pre výučbu predmetu, špecializovaným pracovníkom štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.. Pozná odbory svojich aprobačných predmetov, ich štruktúru a súčasne je schopný preniknúť so širších súvislostí disciplín, pedagogicko-spychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Ovláda obsah a didaktiku vyučovania predmetu, štruktúru a uplatnenie poznatkov v praxi a okrem zvádnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre vúučbu."
Tiež v zozname absolvovaných predmetov má - hudobná didaktika, hudobná psychológia, teória vyučovania, hra na nástroji I. Podľa uvedenej vyhlášky to neviem jednoznačne určiť, pretože v bode 20 uvedenej vyhlášky je jej vzdelanie uvedené, ale nie celkom tomu rozumiem. Ak by ste sa na to pozrela prosím.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky ZUŠ

Dobrý deň,
myslím, že bod 20 vyhovuje bez ďalšieho vzdelávania. Škoda, že na prílohe k diplomu nie je uvedená aj základná umelecká škola, ale na hudobnú teóriu by mal byť 20. bod vyhlášky vyhovujúci.

GabiKa14
zaradenie učiteľky ZUŠ

Ďakujem Vám veľmi pekne. Prajem pekný deň

Veronika2611
Rozširujúce vzel ako náhrada prvej atestácie ?

Dobrý deň prajem Považuje sa podľa aktuálnej legislatívy rozširujúce štúdium ako náhrada prvej atestácie?
Som ucitelka MŠ VS predškolská pg a momentálne štúdujem rozširujúce vzdelávanie ( primárna pg ) .
Alebo mam nárok na 12 percent za inovačné ? Ďakujem pekne za odpved .

Maria Pavlikova
Rozširujúce vzel ako náhrada prvej atestácie ?

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium sa nepriznáva atestácia, ale príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1, písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Rozširujúce štúdium nie je inovačné štúdium.