7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
DPŠ pre vyučovanie matematiky

Pekný deň prajem,
máme učiteľku, ktorá má vyštudované 2 vysoké školy:
1.Žilinská univerzita v Žiline - fakulta prírodných vied - študijný odbor aplikovaná matematika,
2. Žilinská univerzita - strojnícka fakulta - študijný odbor strojárstvo.
Učí u nás - v strednej odbornej škole od 1.9.2022 na 1/2 úväzok, t.j. 11 h týždenne.
4.5.2023 začala študovať základný modul DPŠ, kde rožširujúci modul je pre vyučovanie odborných predmetov strojárskych.
V súčasnosti učí 9 h matematiky a 2 h strojárskej technológie.
Bude jej postačovať DPŠ, ktorú teraz študuje aj na vyučovanie matematiky? Bude spĺňať kvalifikačné predpoklady , pretože aj v budúcnosti bude mať väčšinu úväzku matematiky.
ďakujem za pomoc

Maria Pavlikova
DPŠ pre vyučovanie matematiky

Dobrý deň,
ak Vaša učiteľka absolvuje doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie odborných predmetov strojárskych, nebude plniť kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu matematika.

janajanicka
DPŠ pre vyučovanie matematiky

Chápem správne, že bude teda kvalifikovaná aj na vyučovanie predmetu matematika?
Ak nie, musí si robiť ďalšiu DPŠ ? Rozširujúce štúdium matematiky v jej prípade, keď má matematiku vyštudovanú predsa nedáva nemá zmysel...

janajanicka
DPŠ pre vyučovanie matematiky - nové

Vážená pani Pavlíková,
prepáčte, ale nie je mi jasná Vaša odpoveď - nebude plniť, alebo nebude spĺňať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie matematiky?
Ak nie, musí si robiť ďalšiu DPŠ ? predpokladám, že iba rozširujúci modul na vyučovanie predmetu matematika.

Maria Pavlikova
DPŠ pre vyučovanie matematiky - nové

Dobrý deň,
je jedno či nebude plniť, alebo nebude spĺňať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie matematiky, to poriešime na hodine slovenčiny. Na vyučovanie matematiky má odbornú spôsobilosť, nemá pedagogickú spôsobilosť.

janajanicka
DPŠ pre vyučovanie matematiky - doplnenie

P. Pavlíková,
ďakujem za odpoveď a aby splnila aj pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie matematiky, musí absolvovať ďalší rozširujúci modul DPŠ na vyučovanie matematiky?
Bude mať 2 rozširujúce moduly a 1 základný?

Maria Pavlikova
DPŠ pre vyučovanie matematiky - doplnenie

Dobrý deň,
pravdepodobne je to tak. Na jednom rozširujúcom module bude didaktika strojárskych predmetov a na druhom didaktika predmetu matematika. Keďže obidve vysoké školy sú na univerzite v Žiline, nech sa skúsi spýtať, či by sa to nedalo zefektívniť, pretože pedagogiku a psychológiu bude mať rovnakú.