2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JakubKilár
Uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,

rád by som sa informoval o nasledujúcej situácii: do školstva som ako kvalifikovaný po ukončení 2. stupňa VŠ pedagogického smeru nastúpil v septembri 2000, v septembri 2003 som začal dvojročné rozširujúce štúdium tretieho aprobačného predmetu, toto štúdium som ukončil v septembri 2005. Po ukončení rozširujúceho štúdia mi riaditeľ školy zamietol moju žiadosť o uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky s odôvodnením, že nemám 5 rokov pedagogickej praxe. Postupoval riaditeľ školy správne? Ak mi aj chýbalo zopár dní do piatich rokov pedagogickej praxe, nemal mi riaditeľ školy uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky podľa vtedy platnej vyhlášky dňom dosiahnutia piatich rokov pedagogickej praxe? Pretože ak áno, následne v roku 2009 až do súčasnosti by mi bola automaticky zároveň uznaná prvá atestácia.

Prvú atestáciu som si doteraz nespravil, môžem sa na riaditeľa obrátiť so žiadosťou/sťažnosťou na zlé zaradenie do platovej triedy a žiadať ho o uznanie prvej atestácie a doplatenie mzdy za predchádzajúce tri roky? Môže sa riaditeľ odvolať na to, že neexistuje žiadna moja písomná žiadosť z toho roku 2005 o uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky - bola to povinnosť riaditeľa uznať mi náhradu automaticky po dosiahnutí piatich rokov pedagogickej praxe?

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,
ak Vám po skončení rozširujúceho štúdia chýbalo niekoľko dní na uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky a riaditeľ Vám to takto odôvodnil, prečo ste tých pár dní nesledovali a po dosiahnutí tejto podmienky nepožiadali opakovane o uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky. Myslím, že nie je povinnosťou riaditeľa sledovať prax a čakať, kedy Vám uplynie päť rokov. Aké tri roky Vám má doplatiť ? Uplynula doba 18 rokov a nepredpokladám, že budete úspešný, dokonca, dovolím si tvrdiť, že ani cestou súdu nebudete úspešný. Ja nie som právny poradca, takže neviem ako máte ďalej postupovať.