7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zusmeder
Vzdelanie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň pani Pavlíková!
Chceli by sme sa Vás opýtať na požadované vzdelanie učiteľky ZUŠ v odbore hra na klavíri.
Učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, v súčasnosti je študentkou 4. ročníka konzervatória v študijnom odbore hra na klavíri, tento školský rok bude maturovať.
Ak učiteľka úspešne zmaturuje po ukončenom štvrtom ročníku, bude hneď kvalifikovanou učiteľkou hry na klavíri, alebo je potrebné vyštudovať a ukončiť aj absolutórium?
Ďakujeme

Maria Pavlikova
Vzdelanie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základných umeleckých škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť. Úplné stredné odborné vzdelanie - maturita ako kvalifikačný predpoklad tam uvedené nie je. V súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej umeleckej školy je najmenej vyššie odborné vzdelanie. Vaša učiteľka nebude kvalifikovaná, musí mať absolutórium, ktorým získa pedagogické vzdelanie.

zusmeder
Vzdelanie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň!
Ďakujem za odpoveď.
Áno, viem, že absolutóriom sa získava pedagogické vzdelanie.
Lenže naša zamestnankyňa pedagogické vzdelanie má ako učiteľka pre 1. stupeň.
Preto bolo našou otázkou, či stačí maturita+učiteľstvo pre 1. stupeň (Mgr.), alebo treba absolutórium+učiteľstvo pre 1.stupeň.
Ešte raz ďakujem.

Eva222
vzdelanie

Dobrý deň, som učiteľkou v ZUŠ - výtvarný odbor. Mám VŠ nepedagogického smeru plus DPŠ - ko. Chcela by som sa opýtať či môžem ešte rok učiť aj bez toho aby som si začala VŠ a ak by som si urobila rozširujúce štúdium môže to byť aj odbor učiteľ primárneho vzdelávania 1-4 ? Ďakujem

Maria Pavlikova
vzdelanie

Dobrý deň,
ak chcete učiť na prvom stupni základnej školy, je vhodné rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania.

lululi
Vzdelanie učiteľa zuš

Dobrý deň,

momentálne študujem interpretačné umenie zameranie spev v 1. ročníku Bc. na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Maturitu mám ale z gymnázia. Aké najnižšie vzdelanie musím dosiahnúť, aby som bola oprávnená vyučovať spev na základnej umeleckej škole resp. bolo by nelegálne ma momentálne zamestnať na dohodu?

Maria Pavlikova
Vzdelanie učiteľa zuš

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej umeleckej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť. Najnižšie požadované vzdelanie pre učiteľa ZUŠ je j v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vyššie odborné vzdelanie. Vaše zamestnanie na dohodu je záležitosťou budúceho zamestnávateľa.