8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LLýdia
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
kolegyňa si v rámci plánu PR rozvoja stanovila za cieľ vykonať 1. atestáciu, portfólio s dokladmi už aj zaslala na NIVAM.
Absolvovala aj 50 hodinové inovačné vzdelávanie Raabe Tvorba atestačného portfólia pre pedagogických a odborných zamestnancov.
Prináleží jej za toto vzdelávanie príplatok 3%?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. patrí pedagogickému zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.

AemaS
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň
Učiteľka v Materskej škole absolvovala aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín a ukončila ho záverečným testom. Má zamestnanec nárok na príplatok 3% podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. sa poskytuje za uvedené vzdelávanie: štátna jazyková skúška, rozširujúce štúdium, špecializačné vzdelávanie a inovačné vzdelávanie. Za aktualizačné vzdelanie príplatok nepatrí.

jandvor
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom vyplácania príspevku za profesijný rozvoj.
Bola mi uznaná platnosť kreditov za absolvovanie štátnej skúšky z cudzieho jazyka a zároveň priznaný kreditný príplatok, vyplácaný od 1.6. 2014 - 30.6. 2014. Dňom 30.6. 2014 mi skončila zmluva na dobu určitú a bola som 7 rokov na MD a RD. V nasledujúcom zamestnaní som 2 roky pracovala ako asistentka cez projekt, kreditný príplatok mi vyplácaný nebol. Keďže som neučila, ani som oň nežiadala. Teraz pracujem ako učiteľka jazykov a riaditeľ mi oznámil, že na kreditný príplatok nemám nárok, keďže ich platnosť je od 1.6. 2014 - do 31. 5. 2021.
Podotýkam, že daný jazyk neučím, učím iný, čo však, ako som sa dočítala nie je dôvodom na nepriznanie. Mám právo na vyplácanie príplatku do roku 2026, alebo nie, keďže ich platnosť trvala v čase zmeny zákona?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
myslím, že ste zanedbali svoju povinnosť žiadať alebo upozorniť zamestnávateľa na priznanie kreditového príplatku po skončení rodičovskej dovolenky. Pre priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa 32g zákona č. 553/2003 Z. z. je situácia do 31. 8. 2019. Vy ste v tom období kreditový príplatok nepoberali a nepretransformoval sa Vám na príplatok za profesijný rozvoj od 1. 9. 2019. Premlčacia doba je tri roky.

Zita Michalková
špecializačné za kredity

Dobrý deň, chcem sa spýtať viem, že podľa nového zákona sa kreditné vyplácanie po roku 2026 ruší. Čo však ak som absolvovala špecializačné vzdelávanie Informatiky , za ktoré mi boli pridelené kredity a vyplácané percentá k platu./ podľa starého kreditného príplatku./ Po roku 2026 si musím urobiť nové špecializačné na Informatiku?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
špecializačné za kredity

Dobrý deň,
kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca do 31. 8. 2026, Ak si chcete zabezpečiť ďalší príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2023 Z. z., musíte absolvovať ďalšie vzdelávanie.