2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
Učiteľka materskej školy

Dobrý deň,
prosím o posúdenie platového zaradenia učiteľky materskej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovo postihnutých žiakov.
Zamestnankyňa získala vzdelanie na Strednej pedagogickej škole, ďalej si zvýšila vzdelanie a to r. 2013- bakalársky študijný program pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálne pedagogika, 2015-pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika. V r. 2018 ukončila rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky- učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Jej pracovné zaradenie je učiteľka materskej školy ako som uz v úvode písala, do ktorej platovej triedy by ju mal zamestnávateľ zaradiť.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka materskej školy

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľky špeciálnych materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť.. Ako učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Štúdium špeciálnej pedagogiky má duplicitné, ale to nie je kvalifikácia pre učiteľky materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je určené pre učiteľov prvého stupňa základnej školy. Vašej pani učiteľke patrí zaradenie do 6. platovej triedy.