3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Sandyq8
Stretnutia a štatút rady školy zriadenej pri materskej škole

Dobrý deň chcela by som sa informovať ohľadom stretnutia počas školského roka. Koľkokrát vyplýva zo zákona (ak teda je to dané zákonom) že je povinné aby sa rada školy pri MŠ kde je 7 členov (dvaja za rodičov jeden za nepedagogických zamestnancov jeden za pedagogických zamestnancov a traja poslanci) stretla? Snažila som sa to nájsť na internete ale niekde bolo raz niekde dvakrát niekde najmenej štyrikrát Samozrejme že všade bol dodatok že aj v prípade potreby. Je to nejak dane zákonom že koľkokrát je povinnosť sa stretnúť? Alebo je to čisto iba na danej škole ktorá si to uvedie do štatútu.
Druhá otázka je ohľadom štatútu našla som rôzne štatúty a každý je niečím upravený a zmenený. Je možné aby si naša materská škola vytvorila vlastný štatút podľa vzoru ktorý je uvedený ako vzorový štatút na MINV? Alebo je potrebné dodržiavať striktne čo je tam uvedené v tom vzorovom? A ešte sa chcem opýtať je povinnosťou rady školy a jej predsedu vypracovať každý rok výročnú správu? Alebo to nie je povinné? Veľmi pekne ďakujem za odpovede poprípade nasmerovanie na relevantné informácie. Ďakujem

Sandyq8
Zriaďovateľ mesto

Samozrejme materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a nie obce čiže ide o materskú školu ktorá má 3 poslancov ako zástupcov ktorí sú delegovaný zriaďovateľom

Maria Pavlikova
Stretnutia a štatút rady školy zriadenej pri materskej škole

Dobrý deň,
Vaša problematika nie je v mojej kompetencii. Skúste sa obrátiť na regionálny úrad školskej správy.