2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marcela L.
Funkčné vzdelávanie

Dobrý deň.
Touto cestou sa na Vás obraciam o vyjadrenie k potrebe vykonania základného programu funkčného vzdelávania a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania na potreby vedúceho pedagogického zamestnanca.
Od 01.07.2024 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy. Nakoľko podľa zákona č. 138/2019
Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 47 ods. 8 hovorí: „Absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.“
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa som ukončila v roku 2008 na UKF v Nitre. Študijný odbor Technológia vzdelávania so zameraním na riadenie školy.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,,
nie je dôležité, či by som Vám uvedené vzdelanie uznala ako funkčné vzdelávanie, dôležitý je názor Vášho riaditeľa, prípadne zriaďovateľa.