5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ondrejveszpremi
2. kvalifikačná skúška

  Absolvoval som odbor vychovávateľstvo rok 1994 štátne skúšky pedagogika + psychológia na UKF v Nitre PF. v roku 2004 rozšírujúce štúdium učiteľský smer pre ZŠ a SŠ odbor nemecký jazyk na UKF v Nitre na  FF. Ešte v roku 2000 som absolvoval I. kvalifikačnú skúšku na MPC v Prešove, keďže som mal štátnu skúšku z nemeckého jazyka na ŠJŠ v Poprade. V tom čase mi bolo povedané, že stačí  vysokoškolské vzdelanie a odborná spôsobilosť z pedagogiky 5 rokov praxe + štátna skúška z príslušného jazyka. V roku 2006 som absolvoval aj II.kvalifikačnú skúšku, keďže som absolvoval aj rozšírujúce štúdium na UKF v Nitre na FF. Čize mám aj I. kvalifikačnú skúšku + 23 rokov praxe, moja otázka je či mám nárok na získané kvalifikačné skúšky, alebo existuje tá možnosť že sa to dá len tak jednoducho anulovať ? Ďakuje. Mgr. Ondrej Veszprémi

 

 

raabe
odpoveď

Ustanovenie § 61 ods. 7a 8 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovoria, že „Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods.7 a Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej desať rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku a II. kvalifikačnú skúšku alebo získal ich náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.

Z Vašich podkladov mi len nie je jasné, či ste naozaj získali II. kvalifikačnú skúšku, lebo podľa ustanovenia § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. absolvovanie rozširujúceho štúdia nebolo náhradou II. kvalifikačnej skúšky, ale I. kvalifikačnej skúšky.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

ondrejveszpremi
Odpoveď na dotaz pre pán Mgr. Zdenko Kračír

I. kvalifikačnú skúšku som absolvoval ešte v roku 2000, keďže som mal ukončenú UKF v Nitre odbor vychovávateľstvo + štátnu skúšku z nemeckého jazyka
na jazykovej škole v Poprade. 2. kvalifikačnú skúšku som absolvoval v roku
2006 po absolvovaní rozširujúceho štúdia na UKF na FF odbor NJL učiteľský smer. Mám 23 rokov praxe verím, že moja požiadavka na uznanie 2. kvalifikačnej skúšky je oprávnená.Dlhé roky pracujem ako triedny učiteľ, predseda maturitnej skúšky pre NJ, verím že moja požiadavka je oprávnená.
S úctou
Mgr. Ondrej Veszprémi

ondrejveszpremi
Odpoveď na dotaz pre pán Mgr. Zdenko Kračír

Ešte by som poznamenal, že aj I. aj II. kvalifikačnú skúšku som absolvoval MPC Prešov, a nemali žiadne výhrady.

ondrejveszpremi
Odpoved

Vážený pán Mgr. Zdenko Krajčír,

Áno, v roku 2000 som získal I. kvalifikačnú skúšku a v roku 2006 II. kvalifikačnú skúšku.
S pozdravom
Mgr. Ondrej Veszprémi