2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
helena Bujnakova
platové zaradenie špeciálneho pedagóga

Dobrý deň, ako má byť zaradený špeciálny pedagóg, korý pôsobí na základnej škole a je zároveň aj učiiteľom  1.-4. roč.

Má ukončené učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ  (10 rokov priamej pedagogickej praxe)  a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ukončené 30.1.2009.

Od 1.2 2009 pracuje  aj ako špeciálny pedagóg na základnej škole. Vo vyhláške 437/2009 Z.z. sa vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - 5 rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdeklávania detí a žiakov so špec. výchovno.vzdel. potrebami.  Má byť zaradená v 9 PT po dobu 5 rokov ? Ďakujem za odpoveď.

 

ala99
špeciálny pedagóg

Dobrý deň,ak Vášho spomínaného pedagóga zaradíte ako učiteľa základnej školy, keďže píšete, že učí na 1. stupni ZŠ,bude v 11.platovej triede od skončenia štúdia špec. ped. v 1. pracovnej triede, ak učí v bežnej triede.
Záleží však, či spĺňa kvalifikačnú požiadavku, teda učí aspoň 11 hodín
na 1. st.Zš. Ak učí v špeciálnej triede plný úväzok , bude tiež v 11. platovej triede, 2. pracovná trieda.Píšete však, že pôsobí aj ako špeciálny pedagóg.
Je tu rozhodujúce, koľko hodín pracuje ako špec. pedagóg. V tom prípade má asi rozdelený úväzok na učiteľa-pedagogického zamestnanca a špeciálneho pedagóga-odborného zamestnanca.V tom prípade je tiež v 11. platovej triede, 2.pracovná trieda. Samozrejme + príplatok za odpracované roky.