2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Nová práca

Dobrý deň,

prosím o odpoveď na otázku: Ako ma zaradí nový zamestnávateľ (základná škola),ak po ukončení VŠ II. stupňa chcem prejsť z pozície učiteľky MŠ na učiteľku ZŠ pre primárne vzdelávanie ? Musím absolvovať adaptačné vzdelávanie?

z.duchonova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

V tomto prípade, ak chcete prejsť z pozície učiteľky MŠ na pozíciu učiteľky ZŠ riaditeľ základnej školy Vás zaradí do kariérovej pozície začínajúci pedagogický zamestnanec, a teda musíte absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktoré je v trvaní 3 až 10 mesiacov, avšak formu a obsah adaptačného vzdelávania podľa novely č. 390/2011 Z. z. určí Váš zamestnávateľ. Počas zaradenia do kariérovej pozície začínajúci pedagogický zamestnanec Vám prináleží príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi vo výške 6% z platovej tarify.