10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Terezia Bahledova
PhD. ako náhrada II. kvalif.skúšky?

Dobrý deň,

v auguste 2009 som obhájila na pedagogickej fakulte PhD. v odbore Didaktika odborných predmetov. V čase, keď som nastupovala na štúdium, bolo určené, že toto trojročné štúdium bude zarátané do aktívnej pedagogickej praxe. Uprostred štúdia - v januári 2008 sa zmenil zákon, a nás doktorandov prehodnotili na študentov. Zarátaných mám z tohto obdobia 1,5 roka. Upokojoval nás pocit, že "veď pracujeme pre seba" (a naozaj sme dreli: učili, zastupovali a robili asistentov i sekretárky i dievča pre všetko - veď sme boli najmladšie...), teda, že sa nám doktorát zaráta ako II.kvalifikačná skúška. No už v tom čase sa hovorilo o zmene legislatívy - teda o prechode na "atestácie" s novými podmienkami a pod.

Keď som v auguste 2009 obdržala diplom, ani by sa mi nesnívalo, že sa zákon opäť zmení - od 1.11.2009. Tento uvádza, že získaný titul PhD. síce nahradí II.kvalifikačnú, no iba v prípade, ak mu predchádzalo 6 rokov praxe.

Faux paux.

Dnes mám ďalšiu otázku: budem musieť absolvovať I. kvalifikačnú skúšku na to, aby mi po odpracovaných rokoch "nabehla" tá druhá?

Mimochodom, asi to chvíľu potrvá. Som na rodičovskej dovolenke, onedlho nastupujem na druhú materskú. Toto obdobie sa do vyššie uvedenej požadovanej "aktívnej" pedagogickej praxe nezarátava.

Za reakciu, odpoveď, či objasnenie vopred ďakujem.

z.duchonova
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia a 2. atestácia

V novele zákona č. 390/2011 Z.z. sa zavádza novinka uznania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Podľa týchto ustanovení, od 01. 01. 2012 je možné zamestnanca, ktorý má najmenej tri roky praxe a získal tretí stupeň
vysokoškolského vzdelania a titul "PhD." (samozrejme v
odbore súvisiacom s výkonom jeho činnosti) zaradiť do kariérového stupňa – zamestnanec s prvou atestáciou. Zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov praxe a získal titul "PhD" sa zaradí do kariérového stupňa – zamestnanec s druhou atestáciou.Vo Vašom prípade treba splniť podmienku minimálne 6 rokov pedagogickej praxe, nie je nutné absolvovať 1. atestačnú skúšku.

Milan Toman
Dobrý deň prajem, 29. júna

Dobrý deň prajem,

29. júna 2012 mi bol pridelený vedecko-akademický titul PhD na FiF UK v Ba z odboru systematická filozofia. V školstve pracujem už 6 rokov (samozrejme je v ňom započítané aj interné doktorandské štúdium na spomínanej fakulte).

Chcem sa spýtať, či je nejaká prekážka, aby mi nebol uznaný tento titul PhD. ako druhá atestačná skúška? Učím na gymnáziu NOSku a filozofiu, takže PhD. súvisí s mojou špecializáciou...

Ďakujem za odpoveď
S pozdravom
m. t.

z.duchonova
Zamestnanec s druhou atestáciou po získaní PhD.

Z uvedeného vyplýva, že evidentne spĺňate obe podmienky na zaradenie do kariérového stupňa: zamestnanec s druhou atestáciou (máte 6 rokov pedagogickej praxe a získali ste tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore súvisiacom s výkonom Vašej pedagogickej práce).

Ustanovenie § 27 ods. 6 zákona č. 390/2011 Z. z. však hovorí, že do kariérového stupňa zamestnanec s druhou atestáciou možno zaradiť len zamestnanca s prvou atestáciou.

Z Vášho popisu mi nie je jasné, či ste zaradený ako samostatný zamestnanec alebo zamestnanec s prvou atestáciou. V prípade ak máte prvú atestáciu, zamestnávateľ Vás automaticky zaradí do stupňa zamestnanec s druhou atestáciou.

V prípade, že ste doteraz zaradený ako samostatný zamestnanec, Váš zamestnávateľ musí vykonať dva úkony:

• najskôr Vás zaradí ako zamestnanca s prvou atestáciou a
• k tomu istému dátumu Vás zaradí aj ako zamestnanca s druhou atestáciou.

dadka7
Otázka

Dobrý deň. Prosím o pomoc pri riešení tejto otázky:
Titul PhD. som obhájila v auguste 2008 po trojročnom internom štúdiu. Akú pedagogickú prax by mi mal z tohto obdobia uznať zamestnávateľ (ZUŠ) ak moje štúdium súviselo s mojim terajším zamestnaním? Ďakujem

krupier
Platnosť informácií týkajúcich sa PhD ako náhrady 2. kvalifikačn

Dobrý deň,

rád by som vedel, či sa niečo zmenilo na platnosti Vami uvádzaných informácií. Momentálne pôsobím na gymnáziu, mám viac ako 6 rokov pedagogickej praxe, práve som obhájil PhD. v odbore "cudzie jazyky a kultúry" (vyučujem AJ). Z uvedeného vyplýva, že by ma zamestnávateľ mal automaticky zaradiť ako zamestnanca s 2. kvalifikačnou skúškou, avšak mne bolo naznačené, že si musím najskôr spraviť 1. kvalifikáciu... (Pred dvomi rokmi som prestúpil na gymnázium z vysokej školy, nemám žiadne kredity, aj keď mám absolvované rôzne školenia a vydané publikácie, ale nie v odbore.)
Prebehla nejaká novelizácia, v ktorej sa daný zákon menil?

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď!

S pozdravom,
P. Poliak

Maria Pavlikova
Platnosť informácií týkajúcich sa PhD ako náhrady 2. kvalifikačn

Odpoveď, ktorú uviedla pani Duchoňová platí. Nie je potrebné absolvovať 1. atestáciu, ak máte 6 rokov pedagogickej praxe, zamestnávateľ Vás zaradí najskôr do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a následne učiteľ s druhou atestáciou. Zákon č. 317/2009 v § 3 ods. 2 a 3 presne stanovuje, čo sa považuje za pedagogickú činnosť. Pedagogickou činnosťou nie je činnosť na vysokej škole. Ak aj napriek tomu máte 6 rokov pedagogickej činnosti, je postup taký ako je uvedený vyššie. Kredity v tomto prípade nie sú potrebné.

Maria Pavlikova
Otázka

Podľa § 6 ods. 4, písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. p odmeňovaní sa doba doktorandského štúdia započítava v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania doboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej činnosti do započítanej praxe, nie však do pedagogickej praxe. Zamestnávateľ môže Vám započítať celú dobu plne, nie však do pedagogickej praxe.

Tomas Z.
PhD. ako náhrada 2. atestácie + funkčné vzdelávanie.

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcel by som sa spýtať na 2 veci. Po dokončení VŠ druhého stupňa - učiteľstvo predmetov chémia-biológia (rok 2008) som pokračoval na doktorandskom štúdiu. Zároveň mi katedra povolila učiť na gymnáziu, kde som pracoval na dohodu a učil som predmety chémia-biológia. Počas doktorátu som si spravil rigoróznu skúšku v študijnom odbore biológia a titul RNDr. som nadobudol 13.11.2009. Následne som dokončil dizertačnú skúšku v študijnom programe aplikovaná biológia a titul PhD. som nadobudol 23.08.2011. Počas celej doby som teda učil aj na gymnáziu, aj na katedre. Následne som dostal zmluvu na dobu neurčitú na gymnáziu a učím na ňom dodnes. Momentálne teda dokončujem svoj 7 rok výučby predmetov chémia- biológia. Gymnázium mi pedagogickú prax uznalo. Píšem preto, nakoľko si robím funkčné vzdelávanie a chcem sa spýtať, či mi bude uznaný titul PhD. ako náhrada 2. atestácie a či sa následne môžem prihlásiť po skončení funkčného vzdelávania na obhajobu práce. Spĺňam z vyššie uvedeného podmienky novely 390/2011 Z.z.? Na vzdelávaní mi bolo povedané, že áno, tak si to chcem overiť u odborníka.
A druhá otázočka. Som teda správne zaradený do kariérovej pozície pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou?
Vopred ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
PhD. ako náhrada 2. atestácie + funkčné vzdelávanie

V § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, že do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s jeho pedagogickou činnosťou. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atessáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Predpokladám, že toto bolo splnené a ste správne zaradený do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou. Nie je to náhrada druhej atestácie, vy máte druhú atestáciu. Funkčné vzdelávanie ste povinný abslovovať do troch rokov od ustanovenia do funkcie vedúceho zamestnanca. Neuvádzate, akú vedúcu funkciu zastávate a tiež neviem, akú obhajobu máte na mysli. Vy druhú atetsáciu nemusíte obhajovať žiadnou prácou.