2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mgr.Katarina_De...
práca naviac

dobrý deň, môže starosta obce ako zriaďovateľ prikázať učiteľke prácu naviac, ktorá nesúvisí s vyučovacou povinosťou a za nesúhlas učiteľky hroziť hrubým porušením pracovnej disciplíny? A druhá vec, či je na mieste príkaz starostu obce byť učiteľom na pracovisku 7,5 hodín denne?

ďakujem Katka

goodfer.t
Pracovný čas učiteľa je 37 a

Pracovný čas učiteľa je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Záleží od nadriadeného, či požaduje, aby ste počas celej tejto doby boli prítomní na pracovisku alebo nie.

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.