4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
petraslov
Odmeny pre členov maturitných komisií

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako je to s odmeňovaním pedagógov, ktorí sa zúčastnili na ústnej forme maturitnej skúšky. Viem, že výška odmeny závisí od počtu odskúšaných žiakov, ale nikde sa nemôžem dopátrať, aká tá výška vlastne je. Momentálne som na rodičovskej dovolenke a bola som pozvaná ako skúšajúci člen maturitnej komisie. Zároveň som bola aj hodnotiteľkou PFIČ. Chcela by som vedieť, či mám na odmenu nárok a v akej výške (počet odskúšaných žiakov bol 33, pričom 5 z nich nevyhoveli a zopakujú si maturitnú skúšku v septembri). Ďakujem za informáciu.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na odmeny pre členov maturitnej komisie, ktorí boli skúšajúci, nie predsedovia. Viem, že výška odmeny závisí od počtu odskúšaných študentov, len sa nikde neviem dopátrať, aká vlastne tá výška je a ako to vlastne s odmeňovaním funguje. Momentálne som na rodičovskej dovolenke, ale tento týždeň som sa zúčastnila ústnych maturitných skúšok, keďže škola, na ktorej učím, potrebovala druhého člena skúšobnej komisie a ja som bola pozvaná. Zároveň som bola aj hodnotiteľkou PFIČ. Ďakujem za informáciu.

z.duchonova
Odmena za maturitné skúšky

Odmena za maturitné skúšky sa týka len predsedov PMK a predsedu SMK, nie učiteľov kmeňovej školy, ktorí na maturitách skúšajú. Na tých sa vzťahujú len platné pracovnoprávne predpisy. Riaditeľ môže v čase maturít žiadať od učiteľa prítomnosť na pracovisku plných 7,5 hodiny a ak učiteľ skúša dlhšie,určí mu náhradné voľno.

Pokiaľ ide o opravu PFIČ, treba sa dohodnúť s riaditeľom. Neexistuje žiaden predpis, podľa ktorého sa náhradné voľno, či iná odmena prideľujú.

Každoročne po maturitách riaditeľstvo školy vypracuje žiadosť na VÚC o pridelení odmien pre učiteľov, ktorí sa zúčastnili na maturitách na iných školách. Tieto odmeny sú vypočítané podľa tabuliek a výška odmeny záleží od počtu žiakov a od toho akou úlohou ste poverený v komisii.

Člen skúšobnej komisie má 11 €/za pôsobenie v jednej komisii.
Predseda skúšobnej komisie má tiež 11 €/ za pôsobenie v jednej komisii.
Predseda školskej maturitnej komisie má 21,50 € /za pôsobenie v jednej komisii.
Takisto je to podľa odskúšaných žiakov, najviac má predseda predmetovej maturitnej komisie a to 1,85 €/žiaka.

Výška odmeny teda závisí od počtu odskúšaných žiakov a od počtu komisií, v ktorých ste pôsobili. Preplácajú sa aj cestovné náhrady.

petraslov
Ďakujem za odpoveď, tieto

Ďakujem za odpoveď, tieto informácie som si našla na internete, ale stále neviem tú presnú sumu, ktorá pripadá na 1 odskúšaného žiaka, keď som člen skúšobnej komisie. Škola, na ktorej som skúšala, je síce moja kmeňová, ale ja som na rodičovskej dovolenke, nepracujem, bolo mi povedané, že v takomto prípade mám nárok na odmenu za členstvo v maturitnej komisii ako jej skúšajúci člen, len by som chcela vedieť, koľko činí tá čiastka na odskúšaného žiaka. A ešte by som si chcela ozrejmiť, či čiastka 11 eur za pôsobenie v jednej maturitnej komisii je za všetky dni strávené skúšaním alebo je to 11 eur za každý deň skúšania (ak som to správne pochopila, malo by to byť 11 eur za pôsobenie v maturitnej komisii bez ohľadu na počet odskúšaných dní, čiže 11 eur jednorazovo + čiastka pripadajúca na 1 odskúšaného žiaka krát počet odskúšaných žiakov?) Začínam z toho mať menší chaos. Mohli by ste mi, prosím Vás, napísať, aká tá čiastka na 1 žiaka teda je? Ďakujem pekne.

z.duchonova
Smernica č. 7/2007-R

Viac sa dočítate v Smernica č. 7/2007-R, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií.