2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zuzulik020
prax

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Pracovala som na dohodu 10 mesiacov v materskej škole. Hneď potom ma prijali na trvalý pracovný pomer. Počíta sa mi do riadnej praxe aj tých 10 mesiacov? ĎAKUJEM

Maria Pavlikova
Prax

Započítavanie praxe sa riadi §6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Prax (pedagogickú), ktorú ste vykonávali na základe dohody, možno zarátať určitou časťou podľa jej rozsahu. Nepíšete o akú dohodu išlo, ani jej rozsah, tak napíšem len približný postup ako by sa mohla započítať. Ak ste pracovali na základe dohody o pracovnej činnosti s rozsahom 10 hodím týždenne a úväzok učiteľky materskej školy je 28 hodín, tak by Vám mohli zarátať približne jednu tretinu (10:28) x 10 mesiacov, prepočítanú na dni.