2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bittnerka
vzdelanie...

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo musí spĺňať zástupkyňa mš, ak sa ňou stane a môže vykonávať učiteľku v mš a nepedagogický pracovník? Učí naše deti... ďakujem

Maria Pavlikova
Vzdelanie

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy musí spĺňať predpoklady dané zákonom č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme a tiež zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predpokladám, že sa pýtate aké vzdelanie musí spĺňať. Požadované vzdelanie je uvedené vo vyhláške MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a požiadavky, príloha č. 1 Časť I. Učiteľ materskej školy. Požadované vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, ale aj úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré sú uvedené v spomínanej vyhláške. Každý učiteľ v materskej škole musí byť pedagogický zamestnanec.