5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Ondrušková
552/2003 §7

Môže prosím Vás riaditeľ štátnej ZUŠ, ktorá má právnu subjektivitu, asi 20 pedagog. zamestnancov a 4 nepedagog. zamestnancov a NEMÁ zástupcu riaditeľa zamestnávať svojho syna na dohodu? Ďakujem

Maria Pavlikova
§7 zákona č. 552/2003 Z.z.

§7 zákona č. 552/2003 Z.z. vylučuje možnosť zamestnávať osoby, ktoré sú blízkymi osobami vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého. Syn je blízkou osobou a keďže riaditeľ školy nemá svojho zástupcu, je jeho syn jemu podriadený. § 7 v poslednej vete dovoľuje takéto zamestnávanie, a to v prípade takého zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom.

Zuzana Ondrušková
Ďakujem. Platí teda v tomto

Ďakujem. Platí teda v tomto prípade výnimka z §7? Neviem, či tomu dobre rozumiem, ale v našej škole je riaditeľ len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom aj keď nie sme malotriedna škola. Alebo sa tá výnimka týka iných prípadov?

Maria Pavlikova
§7 zákona č. 552/2003 Z. z.

V §7 je daná možnosť určitej výnimky, a to v prípade, že u zamestnávateľa je jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom. Nie je tam zmienka o malotriedke, takéto vysvetlenie vyšlo z praxe ako príklad. Ja si myslím, že by sa mohla využiť aj vo Vašej škole. Druhá možnosť je ustanoviť zástupcu riaditeľa školy s určitými právomocami a s riadeným syna riaditeľa. Nevznikali by problémy s vysvetľovaním zákona. Niekedy môže byť zamestnávanie rodinného príslušníka aj výhodou. Syn je zamestnaný na dohodu, predpokladám, že na iné práce ako výchovno-vzdelávacia činnosť.

Zuzana Ondrušková
Ďakujem, už mám v tom jasno

Ďakujem, už mám v tom jasno :-)