2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
marika1977
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.
Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom zaradenia.Pracujem ako majsterka odborného výcviku odbor výroba konfekcie na SSOŠ. Moja prax je 10 rokov. Mám ukončenú SOU /výučný list1994/, nadstavbové štúdium v odbore odevníctvo/maturitu 1995/, DPŠ-1997, bakalárske štúdium - majster odbornej výchovy-2007 aj magisterské štúdium-2010 - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.Som zaradená do 10. platovej triedy už 3 roky. Po vykonaní kontroly MŠ mi tvrdia, že toto zaradenie je zlé, presunuli ma do 9.platovej triedy a zamestnávateľ žiada odo mňa vrátiť preplatok. Je to možné? Môžem sa na niečo odvolať,kedže som bola zrejme doteraz zle zaradená.Hádam nebudem vracať peniaze? Prosím poraďte, kto je zodpovedný za zaradenie do platobnej triedy a či má zamestnávateľ nárok vymáhať odo mňa preplatok?
Taktiež by som sa chcela opýtať, či môžem ako MOV vykonávať činnosť triedneho učiteľa a poberať príplatok? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XI. je plnením kvalifikačných predpokladov pre činnosť majstra odbornej výchovy aj vysokoškolksé vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom odbore. Mussíme preto brať do úvahy štátne skúšky, či boli vykonané v príslušnom alebo príbuznom odbore, ktorý vykonávate ako majster odbornej výchovy. Ak tomu tak nie je, máte vysokoškolksé vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované a prináleží Vám zaradenie do 9. platovej triedy. Ak ste predložili spolu s diplomom aj vysvedčenie o štátnych skúškach, bolo na posúdení zamestnávateľa Vaše zaradenie do platovej triedy. Zamestnávateľ vzniknutý rozdiel v plate môže požadovať vrátiť, ale je na Vašom rouhodnutí, či budete súhlasiť s vrátením. Nie je to Vašou povinnosťou, ak ste doklady včas a riadne predložili a svojim konaním ste neuviedli zamestnávateľa do omylu.