2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
andreazego
vyplácanie kreditového príplatku za rigoróznu skúšku

Prajem pekný deň!
Po absolvovaní rigoróznej skúšky mi bolo priznaných 60 kreditov , aj vyplácanie kreditového príplatku. Chystám sa na prvú atestáciu a chcem využiť možnosť 60 kreditov bez predatestačného vzdelávania, ale ešte som si ani nepodala žiadosť a mzdárka mi tvrdí, že ak si chcem spraviť atestáciu, tak mi budú vyplácať príspevok len za 30 kreditov, lebo 30 musím použiť na atestáciu. Prosím ako je to vlastne s vyplácaním kreditového príplatku a s atestáciou? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Vyplácanie kreditového príplatku za rigoróznu skúšku

Po troch rokoch pedagogickej praxe a vykonaní rigoróznej skúšky riaditeľ školy vydá v súlade s 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. osvedčenie o priznaní 60 kreditov s dobou platnosti sedem rokov. V prípade, že vykonáte prvú atestáciu a predložíte zamestnávateľovi doklad o jej vykonaní, nasledujúci deň po vykonaní prvej atestácie Vám patrí zaradenie do 11. platovej triedy. Ak neabsolvujete predatestačné vzdelávanie, t. j. nepredložíte zamestnávateľovi doklad o jeho absolvovaní, pozastaví Vám vyplácanie kreditového príplatku vo výške 12 %. Pozastavenie vyplácania kreditového príplatku a preradenie do 11. platovej triedy bude s rovnakým dátumom. Nemôže sa tak stať v tomto období, keď nemáte vykonanú prvú atestáciu. Kreditový príplatok Vám patrí do vykonania prvej atestácie.