4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria
funkčné vzdelávanie

obrý deň.Prosím o info. Pracujem ako vedúca vychovávateľka ŠKD v Základnej škole. Podľa zákona č.317/2009 Z.z som povinná urobiť si funkčné vzdelávanie do konca roka 2016. Toto vzdelávanie nemôžem vykonať nakoľko ho žiadne MPC neposkytuje,teda Banská Bystrica áno,ale tí sa mi ohlásili ,že ma tam zaradili a potom už zostali ticho. Bratislava MPC robí iba inovačné funkčné vzdelávanie.
Ako mám postupovať,aby som mohla naďalej vykonávať svoju funkciu, pokiaľ sa mi mepodarí absolvovať vzdelávanie do času určeného zákonom.Je možné absolvovať inovačné funkčné vzdelávanie namiesto toho ?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Vedúci pedagogický zamestnanec, ktorým je podľa § 34 ods.1 písm. d) aj vedúci vychovávateľ je povinný do troch rokov od ustanovenia do funkcie ukončiť funkčné vzdelávanie, a to v súlade s 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. Neviem, z ktorého ste kraja, ale funkčné vzdelávanie organizujú MPC aj pre niekoľko skupín do roka. Zvlášť v tomto období, keď v roku 2014 bolo veľa výberových konaní na miesto riaditeľa a je veľa "nových" riaditeľov. Inovačné funkčné vzdelávanie nemôžete robiť, keď ste neabsolvovali funkčné vzdelávanie. Aby Váš zamestnávateľ neuplatnil § 34 ods. 4 uvedeného zákona, musíte ho za tri roky od ustanovenia do funkcie absolvovať. MPC Vás asi nebude hľadať, ale naopak.

Benkovičová
Zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Dobrý deň. Prosím o info.Som zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu.
Vzdelanie mám I. st. vysokoškolské , splňam kvalifik.pož.

Prqax 5 rokov mám. Musím mať I.atestáciu - dokedy_? A funkčné do 3 rokov od nástupu do funkcie?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. ste povinná skončiť funkčné vzdelávanie do troch rokov od ustanovenia do funkcie. 1. atestáciu ste povinná vykonať v súlade s § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. do 31. 12. 2016.