4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anna2409
učiteľka MŠ

Dobrý deň, aké má byť správne zaradenie do platovej triedy učiteľky MŠ, ktorá ukončila strednú školu poľnohospodársku a končí magisterské štúdium odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa v materskej škole sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., príloha č. 1, časť 1. Predpokladajme, že Vás zaujíma zaradenie učiteľky materskej školy po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika. Týmto vzdelaním pani učiteľka získa iné vzdelanie ako je požadované a z tohto dôvodu je nekvalifikovaná. Ak doteraz nezískala pedagogickú prax, zaradíme do kariérového stupňa začínajúca učiteľka, čomu zodpovedá 9. platová trieda. Po ukončení adaptačného vzdelávania za predpokladu, že nezíska iné vzdelanie, ostane zaradená do 9. platovej triedy. Neuvádzate, či už má pedagogickú prax, možno vychádzať iba z predpokladov.

anna2409
učiteľka MŠ

Ďakujem za odpoveď.
Na doplnenie uvádzam, že v súčasnej dobe už táto učiteľka u nás pracuje a teda má ročnú prax i adaptačné vzdelávanie, ale pre istotu si chcem overiť jej zaradenie do platovej triedy v súčasnosti, keďže má strednú školu mimo odbor a vysokoškolské štúdium I.stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Som rada, že som objavila tento portál a ľudí, ktorí nezištne poradia. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Ak má Vaša učiteľka vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika patrí jej zaradenie do 8. platovej triedy. V predchádzajúcej odpovedi som reagovala na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/20069 Z.z.