2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
andrea115
Kvalifikácia - vysvetlenie situácie vyučovania na škole

Ďakujem pani Pavlíkova za Vašu odpoveď.

Musím len vysvetliť počet hodín . Na našej škole sa učí nemčina ako druhý cudzí jazyk s jednohodinovou dotáciou a máme po dve triedy v 6., 7., 8. a 9. ročníku, čo je spolu sedem jedno-hodinoviek a v deviatom ročníku máme v jednej triede nemčinu ako prvý cudzí jazyk s troj-hodinovou dotáciou. Spolu je to na druhom stupni 10 hodín. Vedenie však tento rok plánujú nemčinu v ročníku učiť súbežne, tým vytvoria 3 skupiny podľa počtu žiakov a ja budem môcť učiť len jednu skupinu a ostatné dve budú učiť kolegyne nekvalifikovane.
Dal by sa v takomto prípade použiť spomínaný paragraf?
Ďakujem za Váš čas.
S úctou A.Šturmanová

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Podľa môjho názoru § 7 ods. 4 v zákone č. 317/2009 Z. z. je práve na riešenie takejto situácie. Keďže je veľmi stručný a nestretla som sa s jeho podrobným vysvetlením, mám za to, že je na rozhodnutí riaditeľa kedy ho uplatní. Platí, ak ho uplatní u jedného učiteľa, musí ho uplatniť na celej škole. Myslím, že by sa mohol uplatniť aj vo Vašom prípade. Ospravedlňujem sa, ak to zle chápem, skúste sa obrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o nezáväzný výklad, resp. stanovisko k Vášmu problému.