2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZANET
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, som od septembra zamestnaná na ZŠ ako pedagogická asistentka. Môj úväzok je 20 hodín. Myslela som, že ako moje prvé pracovné miesto v školstve, tak budem automaticky zaradená do adaptačného vzdelávania. Ale zástupkyňa mi oznámila, že keďže neučím, tak nebudú mať ako ukončiť adaptačné. Preto by som sa chcela informovať, ako je možné ukončiť adaptačné u asistentov a koľko má asi trvať. Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie je upravené v § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. a Smernicou MŠ SR č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva rámcový program adaptačného vzdelávania. Je povinnosťou riaditeľa zaradiť Vás do adaptačného vzdelávania, prideliť uvádzajúce pedagogického zamestnanca, stanoviť rozsah a obsah programi adaptačného vzdelávanie v súlade s uvedenými predpismi. Podľa Čl. 2 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice adaptačné vzdelávanie pre asistentov učiteľa trvá spravidla tri mesiace.