3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Ilovičná
Zaradenie do platovej triedy-uznanie náhrady atestačnej skúšky

Dobrý deň, pani Pavlíková,
potrebovala by som poradiť ohľadom zaradenia do platovej triedy. Momentálne učím na gymnáziu a mám prax niečo cez 16 rokov. Mám vyštudovanú FFUK v Bratislave odbor: francúzsky jazyk - taliansky jazyk učiteľský smer. V roku 2002 som ukončila rozširujúce vzdelávanie pre učiteľov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a získala som oprávnenie vyučovať ďalší predmet anglický jazyk. Najprv som učila na základej škole od 1.5.1999 do 31.8.2002. Od 1.9.2002 do súčasnej doby učím na gymnáziu.Bola som však na dvoch MD. Asi od septembra 2000 do 31.8.2002 a na druhej asi od oktobra 2005 a nastúpila som do práce v septembri 2009. neviem či sa do praxe rátajú aj tie materské. Napríklad k 1.8.2003 mám započítanú prax 5 rokov. Som zaradená do 10. platovej triedy. je to správne? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy-uznanie náhrady atestačnej skúšky

Náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. do 31. 10. 2009 za podmienky k tomuto dátumu a samozrejme aj skôr 5 rokov pedagogickej praxe. Päť rokov pedagogickej praxe znamená 5 rokov v činnej učiteľskej profesii, bez materských dovoleniek a iných dôb, ktoré sa do praxe pre zvýšenie platovej tarify počítajú, ale nie sú pedagogickou praxou. Ak ste mali k 31. 10. 2009 5 rokov a viac pedagogickej praxe, mohli Vám uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium. Ak ste podmienku praxe nesplnili, mohli Vám v súlade s § 47a, prípadne § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. po troch rokoch pedagogickej praxe za rozširujúce štúdium vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vyplácať kreditový príplatok, a to od januára 2012. Od septenmbra 2015 sa za rozširujúce štúdium kredity nepriznávajú, ale ak boli priznané v predchádzajúcom období, vyplácajú sa aj naďalej.

Jana Ilovičná
Ďakujem Vám za odpoveď, pani

Ďakujem Vám za odpoveď, pani Pavlíková.