5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danusik
Uplatnenie - učiteľstvo prof.predmetov

Dobrý deň,
mám ukončený I.st VŠ - Učiteľstvo profesijných ekonomických predmetov a praktickej prípravy a ukončené stredoškolské odborné vzdelanie - Obchodnú akadémiu. Prosím o radu, aký predmet môžem vyučovať na SOŠ alebo SOU alebo ako majsterka OV? Poprípade iné alternatívne uplatnenie v školstve...

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uplatnenie - učiteľstvo prof.predmetov

Na základe Vášho dosiahnutého vzdelania nie ste kvalifikovaná na vyučovanie na žiadnom type škôl. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. požadovaným vzdelaním pre učiteľa je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Spĺňate však kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII., písm. B bod 2 za podmienky, že ste absolvovali štátnu skúšku z didaktiky odborného predmetu. Činnosť majstra odbornej výchovy nemôžete vykonávať, pretože nie ste vyučená v žiadnom odbore, čo je jedným z predpokladov na túto činnosť v súlade s uvedenou vyhláškou, časť XI.

Simona Tomková ...
Uplatnenie

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, mám ukončenú pedagogickú a sociálnu akadémiu a 1.stupeň vysokoškolského vzdelania špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v súčastnosti pokračujem v štúdiu na vysokej škole odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých kde sa môžem uplatniť? Budem kvalifikovanou učiteľkou?

Maria Pavlikova
Uplatnenie

Vaše uplatnenie by malo byť v špeciálnom školstve. Na ktorú činnosť, teda či na pozíciu pedagogického zamestnanca, t. j. učiteľa špeciálnej školy alebo odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga, to zistíme až po absolvovaní konkrétnych štátnych skúšok, či budú učiteľského zamerania alebo určené pre poradenstvo.

Simona Tomková ...
Uplatnenie a zaradenie do PT

Ďakujem Vám pekne za odpoveď. Nastupujem teraz do práce do materskej školy, môžem učiť lebo mám strednú pedagogickú školu - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Keď skončím tu vysokú školu na ktorú chodím budem zaradená do 9 PT. Prosím Vás poradte mi čo by som si mala dorobiť , akú školu aby som bola zaradená do vyššej platovej triedy? Ta materská škola do ktorej nastupujem nie je špeciálna a predškolskú a elementárnu pedagogiku nemám. Mám štátnu skúšku zo špeciálnej pedagogiky, pedagogiky mentálne postihnutých a špeciálnej výchovy a prevýchovy. Ďakujem za odpoveď