2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Sonaa
Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,
prosím Vás, môže byť učiteľ, ktorý v roku 1998 absolvoval vysokoškolské štúdium II. stupňa na UK v Bratislave v odbore filozofia a v tom istom roku ukončil aj doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : filozofia zaradený do 11.platovej triedy, ak učí na strednej škole občiansku výchovu(10 hodín týždenne) a etickú výchovu a doteraz pracoval v jednej organizácii šesť rokov ako stredoškolský učiteľ a teraz pracuje piaty rok tiež ako stredoškolský učiteľ. Chcem sa spýtať, či mu vlastne ešte predchádzajúci zamestnávateľ mal uznať po piatich rokoch pedagogickej praxe (čo splnil 01.09.2008 - keďže tam bol zamestnaný od 01.09.2003 ako učiteľ) DPŠ ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky. Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky

Ak je to tak, ako píšete, tak do 31. 10. 2009 sa uznávala náhrada 1. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Nestretla som s tým, že by tomu tak v praxi nebolo. Skôr teraz po 6 šiestich rokoch od zrušenia vyhlášky stále chcú priznávať náhrady kvalifikačných skúšok. Možno nevyučoval kvalifikovane alebo bolo tam niečo iné. V každom prípade, ak boli splneneé podmienky, náhrada 1. kvalifikačnej skúšky patrila a patrí aj po zmene zamestnávateľa.