5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Haasová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako zaradiť p.učiteľku MŠ, ktorá má ukončenú VŠ II.stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov pedagogika - psychológia a strednú školu má ukončenú na pedagogicko-sociálnej akadémií v odbore predškolská pedagogika. Adaptačné vzdelávanie má skončené.
Môžem ju zaradiť do 10. platovej triedy?

Alebo ju mám zaradiť do 9. PT s tým, že pre uznanie VŠ II.stupňa sa požaduje 1 r. špecializačné inovačné vzd.v odbore predšk.pedagogika v zmysle vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z., aj keď má skončenú strednú školu v odbore predš.pedag.?

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Zuzana Haasová

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky materskej školy

Zodpovedané.

Zuzana Haasová
Dobrý deň, 9PT alebo

Dobrý deň,
9PT alebo 10PT?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Pani učiteľku zaradíte do 9. platovej triedy až do doby absolvovania jednoročného špecializačného štúdia v odbore predškolská pedagogika, tak ako je to uvedené vo vyhláške a vo Vašej otázke. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa je nekvalifikovaná, ale na úrovni úplného stredného odborného vzdelania spĺňa kvalifikačné predpoklady a preto sa môže napr. kontinuálne vzdelávať.

Zuzana Haasová
Ďakujem veľmi pekne za

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a vysvetlenie.