7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ZuzanaCh
rigorózna skúška

Dobrý večer,
opäť sa na Vás obraciam s prosbou o radu. Som riaditeľka MŠ avšak od februára som na materskej dovolenke. Zriaďovateľ MŠ určil na čas trvania mojej MD na zastupovanie moju koleginku. Táto koleginka spľňa všetky kvalifikačné predpoklady na vykonávanie vedúcej pozície v MŠ, momentálne píše rigoróznu prácu v odbore špeciálna pedagogoika (po úspešnej obhajobe by ju mala mať v máji 2016)...Momentálne s ňou riešime otázku toho, či jej táto rigorozna skúška môže byť uznaná ako prvá atestácia alebo aspoň uznaná za 60 kreditov aby mala možnosť získať do konca roka 2016 1.atestáciu, keďže ju riaditeľky MŠ musia mať od 01.01.2017... Prosím Vás o váš názor na danú problematiku. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Rigorózna skúška ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky sa neuznáva od 1. 11. 2009. Po troch rokoch pedagogickej praxe riaditeľ (zriaďovateľ) vydá pedagogickému zamestnancovi v súlade s § 47a ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z. za vykonanú rigoróznu skúšku osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Tieto kredity môže použiť na vykonanie 1. atestácie.

ZuzanaCh
rigorozna

Ďakujem za Vašu odpoveď. Ešte sa chcem spýtať, či nevadí, že regirózna skúška bude vykonaná v odbore špeciálna pedagogika a nie v odbore predškolská pedagogika? Aj tak jej zriaďovateľ môže vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov? A 3 roky pedagogickej praxe sa myslí tak,že plynú až od dátumu vykonania rigoróznej skúšky alebo sa zaratávajú roky pedagogickej praxe aj pred vykonaním rigoróznej skúšky? Kolegina ma viac ako 11 rokov pedagogickej praxe.

ZuzanaCh
Ešte som sa zabudla v texte

Ešte som sa zabudla v texte spýtať na to, že táto moja koleginka ma aj doplňujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Zriadovateľ by jej to mohlo uznať ako náhradu prvej atestácie?

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Pedagogická prax sa nerozlišuje do.... a po .... Takže ak má 11 rokov pedagogickej praxe, tak má 11 rokov pedagogickej praxe. Čítali ste moju predchádzajúcu odpoveď o tom, že náhrady kvalifikačných skúško sa neuznávajú od 1. 11. 2009. Myslela som a písala som, že náhrady kvalifikačných skúšok sa od 1. 11. 2009 neuznávajú. A náhrady atestácii vonkoncom nie.

BeataB
Pani riaditeľka, v slove

Pani riaditeľka, v slove "kolegyňka" sa píše tvrdé y.

ZuzanaCh
Ďakujem.

Ďakujem.